پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۳۰

ميزاني، سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري قزوين خبر داد؛

فراخون عمومي طراحي المان‎ها و احجام شهري ويژه نوروز 92

به منظور طراحي المان‌ها و احجام شهري ويژه ايام نوروز، سازمان زيباسازي شهرداري قزوين اقدام به فراخون عمومي از علاقه مندان و هنرمندان اين رشته کرده است.

 

سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري قزوين گفت: طرح‌ها و ايده‌هاي ارسالي به دبيرخانه سازمان زيباسازي شهرداري قزوين در گروه کارشناسي بررسي و پس از تأييد، مقدمات ساخت آثار منتخب فراهم مي‌شود و مانند سال گذشته پس از ايام نوروز، طرح هاي شاخص در فضاهاي شهر ماندگار خواهد شد.
سعيد ميزاني با اشاره به اقدامات مجموعه مديريت شهري براي استقبال از بهار، افزود: سازمان زيباسازي در اين راستا، پاکسازي نماهاي شهري در قالب شست وشو، رنگ آميزي، ساماندهي و تجهيز ابزارهاي تبليغاتي به ويژه ساخت و نصب المان ها و احجام شهري متناسب با شرايط مکاني و موضوعي را در دستور کار قرار داده است.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط