شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۵

خزائلي، مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين:

ساماندهي کاربري هاي ناهماهنگ بدنه خيابان شهدا در شهر قزوين ضروري است

با هدف تبديل خيابان شهدا به يک محور فرهنگي – گردشگري، ساماندهي کاربري هاي ناهمگون موجود در اين خيابان در قالب طرح هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در دستور كار قرار دارد.

 

عليرضا خزائلي، مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين گفت: سيماي شهري نقشي اساسي در برانگيختن حس زيبايي شناختي بيننده ايفا ميكند كه انجام اقدامات لازم در خصوص ساماندهي سيماي بصري اين خيابان، به عنوان يكي از مناطق تاريخي شهر قزوين امري ضروري است.
خزائلي به اقدامات صورت گرفته در اين خيابان توسط سازمان نوسازي و بهسازي شهر از سال 84 تاکنون اشاره و بيان كرد: زير سطحي كردن جوي هاي دفع آب هاي سطحي، کف سازي پياده روها و  سواره روها، مبلمان ، مرمت بدنه هتل ايران و گرمابه سپه از جمله اقدامات صورت گرفته است كه تاكنون نيز ادامه دارد.
اين مسوول نامناسب بودن سيماي بدنه خيابان شهدا به دليل وجود تأسيسات شهري، نبود تناسب ميان اين تأسيسات با بافت تاريخي اين خيابان را از جمله مواردي برشمرد که ساماندهي و اصلاح آن را ضروري مي‌كند.
وي توجه نكردن به مقوله خط آسمان و انجام ساخت و ساز در بلوک هاي پشت خيابان با ارتفاعي بلند که باعث برهم زدن خط آسمان لبه خيابان شده است را از جمله مشكلات اين خيابان برشمرد كه بايد از لحاظ تراكم و ارتفاع، كنترل شود.
خزائلي افزود: وجود فرسودگي بناها و همچنين ناهماهنگي ساخت و سازهاي جديد چه از نظر نوع مصالح و چه از نظر رنگ و طرح، از ديگر مواردي است که اصلاح و ساماندهي آن بايد مد نظر قرار گيرد.
 اين مسوول اظهار كرد: وجود تابلوهاي ناهماهنگ و فرسوده در بدنه ها از نظر ابعاد، رنگ، جنس و نحوه نصب، از ديگر موارد ناهمگون در خيابان شهداست، که اين مورد در طرح تهيه شده توسط مشاور سازمان نوسازي و بهسازي كه با توجه به دوره تاريخي بنا ارائه شده است، قابل اجرا مي باشد.
   وي بيان کرد: همچنين پارک خودرو در حاشيه خيابان شهدا به علت نبود پارکينگ از جمله مواردي است که باعث نازيبا شدن و اغتشاش بصري اين خيابان  شده است که بايد در اين زمينه نيز تدابير مناسبي اتخاذ شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط