چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۲

ميزاني، سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري قزوين:

طرح پوشش نانو بر روي ديواره هنري تقاطع غيرهمسطح 7دي شهر قزوين اجرا شد

سازمان زيباسازي شهرداري قزوين با هدف حفظ ديواره هنري تقاطع غيرهمسطح 7دي( نادري) و جلوگيري از آلودگي‌ و فرسايش آن، نسبت به اجراي پوشش نانو بر روي سطح آجري اين ديواره اقدام کرد.

 

سعيد ميزاني، سرپرست سازمان زيباسازيشهرداري قزوين با بيان اينكه اعتبار صرف شده براي اجراي اين طرح بالغ بر 50 ميليون ريال است، گفت: پوشش نانو در برابر آب، هوا و مواد شيميايي و غير شيميايي مقاوم است و ضمن حفظ ظاهر اصلي سطح، مانع از ايجاد چسبندگي آب و چربي و ساير آلودگي‌ها در آن مي شود.
وي حفظ سطوح در برابر عوامل محيطي و سهولت در پاكيزه كردن را از ديگر مزاياي اجراي اين طرح عنوان كرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط