سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۱

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين خبر داد؛

بازديد از هزار و 751 پروژه‌ در دست احداث شهر قزوين در هفت ماه اول سال جاري

اداره نظارت بر عملكرد مهندسين ناظر و ساخت و سازهاي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين در هفت ماه اول سال جاري از هزار و 751 پروژه‌ در دست احداث شهر قزوين بازديد كردند.

 

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: اداره نظارت بر عملكرد مهندسين ناظر و ساخت و سازهاي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين در هفت ماه اول سال جاري از هزار و 751 پروژه‌ در دست احداث شهر قزوين بازديد كردند و هزار و 956 مورد مكاتبه با مناطق سه گانه جهت توقف عمليات ساختماني به دليل اضافه بنا و مشكلات اجرايي انجام شده است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ فرزانه نظري‌پور با بيان اينكه در اين مدت نيز 46 نفر از مهندسين ناظر و مجري‌ها و در راستاي همكاري با ماده 35 به سازمان نظام مهندسي معرفي شدند، افزود: مهندسين ده پروژه ساختماني به دليل مشكلات نظارتي به شوراي سازمان نظام مهندسي معرفي شدند و همچنين از ديگر اقدامات اداره نظارت بر عملكرد مهندسين ناظر شناسايي بيش از 36 مورد سد معبر ساختماني بوده كه با مناطق سه گانه جهت جمع آوري مصالح و نخاله هاي ساختماني مكاتبه صورت گرفته است.
وي با بيان اينكه وضعيت ساخت و سازهاي سطح شهرها توسط اداره نظارت بر عملكرد مهندسين ناظر و ساخت و سازهاي معاونت شهرسازي و معماري بطور روزانه كنترل و مديريت مي‌شود، افزود: در اين نظارت‌ها  توجه ويژه به سيماي شهري و جلوگيري از آشفتگي بصري نماها و عناصر ناهماهنگ در سيماي شهري مي‌شود.
نظري‌پور بيان كرد: اين نظارت‌ها همچنين شامل كنترل كيفيت ساخت و سازها، مطابقت وضع موجود ساخت و ساز با ضوابط مقررات شهرسازي و نقشه‌ها و پروانه ساختماني صادره، رعايت و اجراي مقررات ملي ساختمان در مباحث ايمني و حفاظت، گودبرداري‌ها و مهاربندي و تثبيت گودبرداري ها و مبحث صرفه جوئي در مصرف انرژي و رعايت شرايط ساخت و ساز و جلوگيري از سد معبر هاي ساختماني و پاكسازي معابر و شوارع مجاور محل هاي ساخت و ساز مي‌باشد.
معاون شهردار توضيح داد: با توجه به تبصره 7 ذيل ماده 100 قانون شهرداري‌ها، مهندسين ناظر سازماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آن‌ها احداث مي‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها نظارت كنند و در مراحل مختلف ساختماني به شهرداري گزارش و در پايان كار مطابقت ساختماني با پروانه و نقشه ها و محاسبه هاي فني را گواهي كنند كه در اين راستا اداره نظارت بر عملكرد مهندسين ناظر به فاصله زماني 24 ساعت پس از دريافت گزارش مهندسين ناظر، از پروژه ساختماني مذكور بازديد بعمل مي‌آورند و همه مسائل نظارتي مرتبط و صحت گزارش، تخلف مذكور طي مكاتبه‌اي به شوراي انتظامي و هسته مركزي كميته كنترل نظارت سازمان نظام مهندسي ارسال مي‌شود.
 اين مقام مسوول اضافه كرد: هسته مركزي كميته كنترل نظارت اجرا بر اساس تفويض اختيار هئيت چهار نفره استان با حضور نمايندگان اداره كل راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، استانداري و شهرداري قزوين بطور هفتگي تشكيل جلسه داده و وضعيت نظارت ناظرين و كيفيت اجراي مجري هاي ذيصلاح و مشكلات ايرادهاي فني عملكرد آن‌ها بررسي و اتخاذ تصميم مي‌شود و در صورت لزوم، پرونده جهت تصميم‌گيري نهايي از سوي هسته مركزي به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي معرفي و در آنجا مطرح مي‌شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط