یکشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

نظری پور،معاون معماری و شهرسازی شهرداری قزوین خبر داد؛

پاسخ گویی سریع به استعلامات کمیسیون ماده صد و اخذ مجوزات مربوطه با امور اراضی

فرزانه نظری پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: با توجه به طولانی شدن روند پاسخ گویی به استعلامات کمیسیون ماده صد مرتبط با اخذ مجوزات تبصره یک، ماده یک توسط امور اراضی و تسریع در روند پیگیری و حصول نتیجه پرونده ها جلسه ای مشترک با مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی و مدیران شهرداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین؛ نظری پور درباره مصوبات این نشست مشترک افزود: مقرر شد که لیست پرونده های مناطق سه گانه شهرداری به مدیریت امور اراضی تحویل داده شود تا اقدامات لازم برای تسریع در حصول نتیجه و اعلام آن صورت گردد.

وی اضافه کرد: در خصوص مواردی که مالکان قطعات زمین به ساخت یا فنس کشی کرده ولی در ارائه مدارک جهت تکمیل یا پیگیری پرونده تخلف احمال کرده اند،پیگیری های لازمه توسط دستگاه های مربوطه صورت پذیرد.

نظری پور در خصوص اقدام جهت ممانعت از فنس کشی در بوستان باراجین افزود: در این جلسه مقرر شد که با ارایه نقشه های طرح تفصیلی به مدیریت شهرستان امور اراضی همانند مقررات باغستان سنتی در بوستان ملی باراجین عمل شود.

وی اظهار کرد:درباره مناطقی که سابقا داخل حریم شهر بوده و دارای مصوبه کمیسیون ماده 5 مورد تایید شهرداری می باشد مقرر شد که موضوعات مربوطه در جلسه ای با حضور معاونت عمرانی و هماهنگی استانداری، دادستان و رییس اداره بازرسی مطرح و اتخاذ تصمیم شود.

پابان پیام

تصاویر مرتبط