دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

فرزانه نظري پور معاون شهرسازي شهردار

بر گزاري جشنواره بزرگ سرگرمي و اوقات فراغت دستاوردها و عملکرد مديريت شهرداري در 7 مرداد ماه 1396:

نمايشگاه دستاورد و عملکرد مديريت شهرداري با عنوان سرگرمي و اوقات فراغت با مشارکت تمامي معاونت ها و سازمان هاي تابه بر پا شده است

بر گزاري جشنواره بزرگ سرگرمي و اوقات فراغت دستاوردها و عملکرد مديريت شهرداري در 7 مرداد ماه 1396:

نمايشگاه دستاورد و عملکرد مديريت شهرداري با عنوان سرگرمي و اوقات فراغت در مورخ 7 مرداد ماه سال جاري به مدت يک هفته در بوستان بانوان قزوين از ساعت 18 تا 23 ،توسط شهرداري و حوزه هاي عمراني ،خدمات شهرداري ،حمل و نقل ،فرهنگي ،ورزشي ،سرمايه گذاري و بين الملل و ... با هدف ارائه  عملکرد  مجموعه مديريت شهري در سال هاي گذشته و معرفي آن به همشريان بوده است که با همکاري و صبر خود باعث تحولي بسيار در شهر قزوين شده اند نمايشگاه دستاورد ها  و عملکرد مديريت شهري با مشارکت تمامي معاونت ها و سازمان هاي تابه شهرداري قزوين در 30 غرفه بر پا شده است.

غرفه معاونت شهرسازي و معماري و سه سازمان زيباسازي ، نوسازي و طراحي شهري در جهت شناخت مردم از عملکرد ها و اقدامات اين معاونت و نقش آن در مديريت شهري است. اقدامات خود را ارائه نمودند که اين اقدامات شامل ؛حوزه مديريت هماهنگي و نظارت بر ساخت و ساز ،مديريت تدوين و نظارت مقررات شهرسازي و مديريت طرح هاي تفصيلي و اجرايي ، به صورت  نمايش نمودارها و تصاوير براي سهولت در درک مطالب، نمايش نقشه ها جامع ، تفصيلي ، هادي و ...، امکان مطالعه دفترچه هاي تدوين و مقررات شهرسازي و دفترچه هاي ضوابط و مقررات طرح هاي تفصيلي، بروشورهاي دفترچه دفتر تسهيلگري و بروشور و مقررات ساختماني است ،و کارشناسان در جهت راهنمايي و پاسخگويي به سوالات شهروندان حضور فعال داشته اند.

در اين نمايشگاه سعي شده است که شهروندان به ويژه کودکان و نوجوانان که خود آينده سازان شهر هستند بتوانند ارتباط مستقيم با مديران معاونت شهرسازي داشته باشند تا ايدها ونقطه نظرات خود را مطرح کرده و پاسخ سوالات خود را بازيابند .

در همين راستا معاونت شهرسازي و معماري ، نظري پور در مورخه 9 مرداد ماه 1396 مصاحبه جامع در استيج نمايشگاه داشته اند که با بيان عملکرد حوزه و پاسخگويي به سوالات شناخت مهمي از عملکرد شهرسازي و معماري به شهروندان و کودکان ارائه نمودند و اين گفتگو باعث شده است که کودکان تصوير ذهني دقيق ازشهر ، شهرسازي و مديريت شهري پيدا کنند.

 

تصاویر مرتبط