چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين:

جلسه هماهنگي بين اعضاي کميسيون ماده 100و 5 برگزار شد

فرزانه نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين از تشکيل جلسه هماهنگي بين اعضاي کميسيون ماده 100و 5 به منظور اتخاذ تصميم واحد و ايجاد هماهنگي لازم بين اعضاي کميسيون در اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوطه به ماده 100 قانون شهرداري‌ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: اين جلسه با حضور معاون عمراني استانداري، شهردار قزوين، رئيس کل دادگستري، مديرکل راه و شهرسازي استان، اعضاي شوراي شهر، رئيس سازمان نظام مهندسي، دبيرخانه ماده صد و دبير خانه کميسيون ماده پنج برگزار شد.

نظري پور افزود: در اين جلسه مقرر شد که در راستاي جلوگيري از تخلفات ساختماني درخواست‌هاي مردمي که فراوني بيشتري دارد از طريق کميسيون ماده پنج اخذ و مصوب شود.

پايان پيام