سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

نشست مشاور امور بانوان شهرداري قزوين با بانوان شاغل در حوزه معاونت شهرسازي و معماري برگزار شد

زهرا روزبهاني،مشاور امور بانوان و عادله مهرابي سرپرست اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين با بانوان شاغل در حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين ديدار کردند.

به گزارش روابط عمومي حوزه معاونت شهرسازي و معماري قزوين؛ در اين نشست صميمانه با توجه به توضيحات فرزانه نظري‌پور معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين، روزبهاني مشاور امور بانوان در جريان عملکرد تخصصي بانوان شاغل حوزه معاونت قرار گرفت.

براساس اين گزارش: در اين نشست صميمانه بانوان شاغل نظرات و پيشنهادات خود را با مشاور امور بانوان شهرداري قزوين در ميان گذاشتند و محوريت موضوعات مطرح شده در زمينه‌هاي آموزشي، ورزشي، ايجاد آرامش شغلي و کاهش دغدغه‌هاي بانوان در محيط شغلي بوده است.

مشاور امور بانوان شهرداري قزوين نيز در اين نشست گفت: بانوان بايد مطالبات خود را مطرح کنند و همچنين خواسته‌هاي بانوان نيز بايد پيگيري شود چراکه تحقق مطالبات باعث آرامش بانوان در محيط کار و خانه شده و به دنبال اين آرامش کاهش مشکلات فرهنگي و اجتماعي را خواهيم داشت.

 پايان پيام

تصاویر مرتبط