چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين:

دومين جلسه کارگروه عالي معماري و شهرسازي تشکيل شد

فرزانه نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين از تشکيل دومين جلسه کارگروه عالي معماري و شهرسازي شهرداري قزوين به منظور تسريع در صدور پروانه ساختماني و حل مباحث فني شهرسازي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: جلسه کارگروه عالي معماري و شهرسازي با حضور شهردار قزوين، معاون شهرسازي و معماري و مديران شهرداري تشکيل شد.

نظري‌پور افزود: در اين کارگروه پرونده‌هاي امور شهرسازي که در مناطق امکان صدور تصميم نهايي را نداشته و نياز به بحث و نظر بيشتر بوده در اين کارگروه مطرح و راي صادر مي‌شود.

وي بيان کرد: در اين جلسه به بررسي پرونده‌هاي مردمي که در 2 هفته گذشته ماه جاري جمع آوري شده پرداخته و در نهايت 13 پرونده منجر به صدور راي و مصوبه شد.

پايان پيام