شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين:

تهيه طرح جامع جاده سلامت در برنامه کاري شهرداري قزوين قرار گرفت

فرزانه نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: تهيه طرح جامع جاده سلامت در برنامه کاري اين معاونت قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: با توجه به بازديد اعضاي کميسيون ورزش و سلامت از جاده سلامت در مهرماه سال‌جاري، تهيه طرح جامع با هماهنگي معاونت‌هاي شهرسازي و معماري، فني و عمراني، حمل و نقل و خدمات شهري و سازمانهاي پارک‌ها و فضاي سبز، خدمات طراحي و مديريت بوستان باراجين در  برنامه کاري شهرداري قزوين قرار گرفته است.

اين مقام مسوول به برخي موارد مطرح شده در اين طرح اشاره و بيان کرد: راهاندازي ايستگاه سلامت با همکاري دانشگاه علوم پزشگي، ايجاد راه دسترسي از داخل شهر به جاده سلامت، اتصال قسمت شرقي به قسمت غربي مسير، تامين روشنايي مسير، ايجاد ايستگاه دوچرخه، ايجاد فضاي سبز و درختکاري از موارد مطرح شده در تهيه اين طرح جامع است.

وي تاکيد کرد: برخي از اقدامات تا پايان سال جاري اجرايي و برخي ديگر در بودجه سال 97 لحاظ خواهد شد.

پايان پيام