پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين:

اقدامات اوليه صدور پروانه در نواحي منفصل شهري به صورت مجزا اعمال مي شود

فرزانه نظري پور معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين گفت: با هدف توزيع متوازن خدمات در نواحي منفصل شهري به دستور شهردار قزوين، اقدامات صدور پروانه در مناطق منفصل شهري به صورت مجزا اعمال مي شود.

فرزانه نظري پور  در گفت و گو با هفته نامه پيام شهر عنوان کرد: اقدامات اوليه براي صدور پروانه در نواحي منفصل شهري از جمله وثوق آباد، حسن آباد، نجف آباد، مشعلدار، ناصرآباد و چوبيندر به صورت مجزا صورت گرفته است.

وي ادامه داد: اين اقدام با هدف کاهش ميزان تردد و جلب رضايت شهروندان صورت گرفته است از همين رو ساکنان نواحي منفصل شهري مي توانند درخواست خود را براي صدور پروانه، استعلام ها و  صدور دستور نقشه به کارشناسان شهرسازي مستقر در مجموعه ارائه کنند.

اين مسئول افزود: کارشناسان حوزه شهرسازي نيز موظف هستند تا پرونده هاي مربوطه را به مناطق ارجاع و پيگيري هاي لازم را انجام داده و پس از گذراندن مراحل اداري و نهايي شدن پروانه به متقاضي ارائه دهند.