پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين:

آموزشگاه هاي موجود شهر قزوين ساماندهي و ضابطه مند مي شود

فرزانه نظري پور معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين گفت: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته آموزشگاه هاي موجود در سطح شهر به ويژه در مناطق پرتردد و هسته مرکزي شهر ساماندهي مي شود.

نظري پور در اين خصوص به پيام شهر گفت:  باتوجه به پراکندگي آموزشگاه ها در سطح شهر  به ويژه در مسير هاي پرتردد و هسته مرکزي شهر و اهميت اين موضوع براي شهر و شهروندان، نسبت به برگزاري جلسه اي در خصوص ساماندهي آن ها با حضور جمعي از مسئولان در دفتر فني استانداري برگزار شد.

وي ادامه داد: اين جلسه با حضور جمعي از دستگاه هاي اجرايي از جمله راهنمايي و رانندگي، ادارات کل آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، فني و حرفه اي، بهزيستي و شهرداري قزوين برگزار شد.

اين مسئول عنوان کرد: در اين جلسه مقرر شده تا ضوابطي براي استقرار آموزشگاه ها در اماکن مجاز تدوين شود و در اختيار بهره برداران و مجموعه مديريت شهري قرار گيرد.