پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

بازديد سرپرست شهرداري از حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين

علي صفري، سرپرست شهرداري قزوين از حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين بازديد کرد.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ در اين بازديد با توجه به توضيحات فرزانه نظري پور معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين، صفري سرپرست شهرداري قزوين در جريان ساختار و چارت سازماني و عملکرد اين حوزه قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش؛ در اين بازديد شرح خدمات و اقدامات هشت ساله معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين در اختيار سرپرست شهرداري قزوين قرار گرفت.

گفتني است؛ سرپرست شهرداري قزوين از تک تک حوزه‌هاي معاونت بازديد به عمل آورد و با همه کارکنان آشنا شده و اين مهم باعث ايجاد انگيزه ودلگرمي کارکنان اين معاونت شد.

 

پايان پيام