دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

بازديد منتخبان دوره پنجم شوراي اسلامي شهر قزوين از معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ فرزانه نظري‌پور در اين بازديد با بيان اينکه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين در سال 1384 تأسيس شد، گفت: تعيين خط‌مشي به‌منظور پرداختن به استراتژي توسعه آينده شهر،افزايش انعطاف‌پذيري طرح‌هاي شهري با توجه به شرايط و واقعيت‌هاي روز، تدوين سياست‌ها و ارائه راهبردها در زمينه کنترل و توسعه و استقرار مطلوب فعاليت مناطق حفاظتي و توزيع مناسب خدمات براي ساکنان شهر و روستا از اهداف تاسيس اين معاونت بود. اين مقام مسوول بيان کرد: تدوين مقررات و ضوابط در زمينه تأمين نظام توسعه شهري و حسن اجراي ضوابط مصوب طرح جامع و تفصيلي شهر، نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر، بررسي تمام پيشنهادات تغيير و اصلاح تفصيلي، تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و مقررات و ضوابط مرتبط به مسايل شهرسازي، ايجاد هماهنگي به‌منظور رسيدن به عملکرد يکسان در بين واحدهاي شهرسازي مناطق شهرداري، تهيه و تنظيم شناسنامه و دستورالعمل براي شهرسازي مناطق، تهيه بانک اطلاعات نقشه‌هاي شهري و نظارت کمي وکيفي بر تمام ساختمان‌هاي در حال احداث را از ديگر اهداف تاسيس اين معاونت بود. وي در خصوص اداره نظارت بر ساخت و سازها و عملكرد مهندسان ناظر به‌عنوان يكي از ادارات مديريت هماهنگي و نظارت بر ساخت و سازها به‌منظور نظارت بر ساخت و سازهاي شهر قزوين و همچنين كنترل و نظارت بر عملكرد مهندسان ناظر در حوزه معاونت شهرسازي و معماري قزوين مشغول به فعاليت مي‌باشد، گفت: مهمترين فعاليت اين اداره ارائه و ثبت گزارش ناظر است و گزارشات مهندسان ناظر پس از تهيه و تکميل توسط مهندسان ناظر(سازه، معماري، برق و مکانيک) تحويل کارشناسان اداره نظارت بر ساخت و سازهاي معاونت شهرسازي و معماري شده و پس از بررسي برگه گزارش ناظر دستور ثبت گزارش صادر شده و در صورتي که پروژه مورد نظر نياز به توقف پروژه داشته باشد نامه توقف پروژه بلافاصله به شهرداري منطقه مربوطه ارسال شده، سپس گزارش توسط دبيرخانه معاونت شهرسازي ثبت و از طريق سيستم وارد فايل بايگاني شهرداري منطقه مي شود. اين مقام مسوول ادامه داد: گزارشات ناظر بعد از ثبت در دبيرخانه مورد بازديد کارشناسان اداره نظارت بر ساخت و سازها قرار گرفته و پس از بررسي اقدامات لازم از جمله اعمال ماده 35 قانون نظام مهندسي، مکاتبه به شوراي انتظامي و هسته مرکزي کميته کنترل نظارت سازمان نظام مهندسي و دواير ديگر در مورد گزارشاتي که احتمالا با تاخير همراه است يا گزارشاتي که بصورت خلاف واقع به شهرداري ارسال شده است، انجام مي شود. وي افزود: براي حذف سيستم دستي ارائه گزارشات ناظران به شهرداري، پي‌گيري هاي لازم از سازمان فن آوري اطلاعات انجام و در حال بررسي است که در صورت مهيا شدن بسترهاي لازم دريافت الکترونيکي گزارشات ميسر خواهد شد. نظري‌پور بيان کرد: در سال 94و 95 تعداد 3689 و 3969 گزارش توسط اداره نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر دريافت و به دبيرخانه معاونت شهرسازي ارسال شده که از آنها تعداد 1994 و 2853 پروژه مورد بازديد قرار گرفته است. وي گفت: اداره نظارت بر ساخت و سازها و عملکرد مهندسان ناظر علاوه بر بازديد از ساخت و سازهاي سطح شهر به معضلات و مسائل شهرسازي مانند کف و بر، سدمعبر، نصب دستک‌هاي فشاري نمايان در نما و جابجايي علمک‌هاي گاز رسيدگي مي‌کند. اين مقام مسوول درباره کميته ايمني گفت: کميته ايمني يکي از زيرشاخه‌هاي کميته‌هاي نظارتي شوراي فني استانداري قزوين است که با هدف نظارت بر اجراي صحيح مقررات ايمني در کارگاه‌ها و پروژه‌هاي ساختماني فعاليت مي‌کند. وي افزود: اين کميته هر ماه يک بار در راستاي پيشگيري از حوادث هنگام کار و کاهش آسيب‌هاي ناشي از آن در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان قزوين تشکيل شده و يک نماينده از شهرداري (معاونت شهرسازي و معماري) در جلسات و بازديدهاي ميداني ذکر شده شرکت مي‌کند و موانع و مشکلاتي که در خصوص رعايت ايمني وجود دارد را متذکر شده و پيگيري‌هاي لازم در جلسات انجام مي‌شود. وي درباره ستاد شهرستاني باز آفريني شهري گفت: سند ملي راهبردي احياء، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري در شهريور سال 1393به‌منظور راهبري و مديريت يکپارچه، ايجاد وحدت رويه و مشارکت عوامل مرتبط درسطح ملي و محلي به تصويب هيأت دولت رسيد و به استانداران ابلاغ شد و به‌دنبال تصويب سند ملي بازآفريني شهري و در اجراي بند (2) مصوبه آن، ترتيبات نهادي ستادهاي ملي، استاني وشهرستاني بازآفريني پايدار محدوده‌ها و محلات هدف نوسازي شهري فعاليت خود را شروع کردند. اين مقام مسوول بيان کرد: ستاد بازآفريني شهرستان قزوين به رياست فرماندار و دبيرخانه آن شهرداري قزوين تشکيل و پيرو جلسات متعدد تشکيل شده و طبق ت

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ فرزانه نظري‌پور در اين بازديد  با بيان اينکه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين در سال 1384 تأسيس شد، گفت: تعيين خط‌مشي به‌منظور پرداختن به استراتژي توسعه آينده شهر،افزايش انعطاف‌پذيري طرح‌هاي شهري با توجه به شرايط و واقعيت‌هاي روز، تدوين سياست‌ها و ارائه راهبردها در زمينه کنترل و توسعه و استقرار مطلوب فعاليت مناطق حفاظتي و توزيع مناسب خدمات براي ساکنان شهر و روستا از اهداف تاسيس اين معاونت بود.

اين مقام مسوول بيان کرد: تدوين مقررات و ضوابط در زمينه تأمين نظام توسعه شهري و حسن اجراي ضوابط مصوب طرح جامع و تفصيلي شهر، نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر، بررسي تمام پيشنهادات تغيير و اصلاح تفصيلي، تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و مقررات و ضوابط مرتبط به مسايل شهرسازي، ايجاد هماهنگي به‌منظور رسيدن به عملکرد يکسان در بين واحدهاي شهرسازي مناطق شهرداري، تهيه و تنظيم شناسنامه و دستورالعمل براي شهرسازي مناطق، تهيه بانک اطلاعات نقشه‌هاي شهري و نظارت کمي وکيفي بر تمام ساختمان‌هاي در حال احداث را از ديگر اهداف تاسيس اين معاونت بود.

وي در خصوص اداره نظارت بر ساخت و سازها و عملكرد مهندسان ناظر به‌عنوان يكي از ادارات مديريت هماهنگي و  نظارت بر ساخت و سازها به‌منظور نظارت بر ساخت و سازهاي شهر قزوين و همچنين كنترل و نظارت بر عملكرد مهندسان ناظر در حوزه معاونت شهرسازي و معماري قزوين مشغول به فعاليت مي‌باشد، گفت: مهمترين فعاليت اين اداره ارائه و ثبت گزارش ناظر است و  گزارشات مهندسان ناظر پس از تهيه و تکميل توسط مهندسان ناظر(سازه، معماري، برق و مکانيک) تحويل کارشناسان اداره نظارت بر ساخت و سازهاي معاونت شهرسازي و معماري شده و پس از بررسي برگه گزارش ناظر دستور ثبت گزارش صادر شده و در صورتي که پروژه مورد نظر نياز به توقف پروژه داشته باشد نامه توقف پروژه بلافاصله به شهرداري منطقه مربوطه ارسال شده، سپس گزارش توسط دبيرخانه معاونت شهرسازي ثبت و از طريق سيستم وارد فايل بايگاني شهرداري منطقه مي شود.

اين مقام مسوول ادامه داد: گزارشات ناظر بعد از ثبت در دبيرخانه مورد بازديد کارشناسان اداره نظارت بر ساخت و سازها قرار گرفته و پس از بررسي اقدامات لازم از جمله اعمال ماده 35 قانون نظام مهندسي، مکاتبه به شوراي انتظامي و هسته مرکزي کميته کنترل نظارت سازمان نظام مهندسي و دواير ديگر در مورد گزارشاتي که احتمالا با تاخير همراه است يا گزارشاتي که بصورت خلاف واقع به شهرداري ارسال شده است، انجام مي شود.

وي افزود: براي حذف سيستم دستي ارائه گزارشات ناظران به شهرداري، پي‌گيري هاي لازم از سازمان فن آوري اطلاعات انجام و در حال بررسي است که در صورت مهيا شدن بسترهاي لازم دريافت الکترونيکي گزارشات ميسر خواهد شد.

 نظري‌پور بيان کرد: در سال 94و 95 تعداد 3689 و 3969 گزارش توسط اداره نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر دريافت و به دبيرخانه معاونت شهرسازي ارسال شده که از آنها تعداد 1994 و 2853 پروژه مورد بازديد قرار گرفته است.

وي گفت: اداره نظارت بر ساخت و سازها و عملکرد مهندسان ناظر علاوه بر بازديد از ساخت و سازهاي سطح شهر به معضلات و مسائل شهرسازي مانند کف و بر، سدمعبر، نصب دستک‌هاي فشاري نمايان در نما و جابجايي علمک‌هاي گاز رسيدگي مي‌کند.

اين مقام مسوول درباره کميته ايمني گفت: کميته ايمني يکي از زيرشاخه‌هاي کميته‌هاي نظارتي شوراي فني استانداري قزوين است که با هدف نظارت بر اجراي صحيح مقررات ايمني در کارگاه‌ها و پروژه‌هاي ساختماني فعاليت مي‌کند.

وي افزود: اين کميته هر ماه يک بار در راستاي پيشگيري از حوادث هنگام کار و کاهش آسيب‌هاي ناشي از آن در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان قزوين تشکيل شده و يک نماينده از شهرداري (معاونت شهرسازي و معماري) در جلسات و بازديدهاي ميداني ذکر شده شرکت مي‌کند و موانع و مشکلاتي که در خصوص رعايت ايمني وجود دارد را متذکر شده و پيگيري‌هاي لازم در جلسات انجام مي‌شود.

وي درباره ستاد شهرستاني باز آفريني شهري گفت: سند ملي راهبردي احياء، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري در شهريور سال 1393به‌منظور راهبري و مديريت يکپارچه، ايجاد وحدت رويه و مشارکت عوامل مرتبط درسطح ملي و محلي به تصويب هيأت دولت رسيد و به استانداران ابلاغ شد و به‌دنبال تصويب سند ملي بازآفريني شهري و در اجراي بند (2) مصوبه آن،  ترتيبات نهادي ستادهاي ملي، استاني وشهرستاني بازآفريني پايدار محدوده‌ها و محلات هدف نوسازي شهري فعاليت خود را شروع کردند.

اين مقام مسوول بيان کرد: ستاد بازآفريني شهرستان قزوين به رياست فرماندار و دبيرخانه آن شهرداري قزوين تشکيل و پيرو جلسات متعدد تشکيل شده و طبق تفاهم نامه چهارجانبه اي که في مابين سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين، اداره کل راه و شهرسازي، استانداري و شهرداري قزوين منعقد گرديد مقرر شد که در بافت هاي فرسوده دفاتري با عنوان دفاتر تسهيل گري نوسازي بافت فرسوده ايجاد شود که در نتيجه آن دفتر تسهيل گري در محله ديمج ايجاد شد.

وي افزود: عمده ترين و اصلي ترين وظيفه اين دفاتر برقراري ارتباط با ساکنان بافت هاي فرسوده، تامين زير ساخت ها، معرفي مشوق ها، تسهيلات و معافيت هاي موجود و حل مشکلات احتمالي آنها در زمينه هاي نوسازي بناها و تجميع ساختمان ها است .

نظري پور در خصوص اداره طرحهاي تفصيلي و اجرايي به مصوبات اخذ شده در کميسيون ماده پنج اشاره و بيان کرد: بررسي دستورالعمل ضوابط نما و منظر شهري در سطح شهر، تصويب ضوابط اجراي بام سبز در ساختمان‌ها، تصويب ضوابط احداث جک در پلاک‌هاي تجاري – مسکوني، بلوار آيت‌اله خامنه‌اي احداث هتل، افزايش سرانه توقفگاه تالارهاي پذيرايي از 3 واحد به 8 واحد به ازاي هر 100 مترمربع سالن، افزايش ارتفاع تجاري در پلاک‌هاي تجاري مسکوني در جلسه مطرح و با توجه به بررسي به‌عمل آمده وبازديدصورت پذيرفته اعضاي  کميته فني وسرگيربودن ارتفاع بالکن تجاري در محورهاي مشخص در سطح شهر مقرر شد در مناطق 2و3 در محورهاي اصلي تجاري مسکوني ارتفاع تجاري از 80/4متر به 50/5 متر (تا زيرسقف) افزايش يابد،بررسي اثرات بلندمرتبه‌سازي بر آلودگي هوا،تصويب احداث فرهنگسراي مينودر و تصويب احداث فرهنگسرا در خيابان راه‌آهن از جمله مصوبات اين کميسيون بود.

 

اين مقام مسوول درباره طرح جامع شهر قزوين گفت: طرح جامع شهر هدايت کننده توسعه شهر براي مدت مشخص و با هدف رفع مسائل و مشکلات و کمبودهاي کالبدي موجود و دستيابي به اهداف کلان و چشم انداز مورد نظر تدوين شده است.
نظري پور افزود: همچنين طرح جامع به عنوان طرح فرادست و هدايت کننده ساير طرح ها در سطح شهر بوده و استراتژي و اهداف ساير طرح ها مانند طرح تفصيلي و طرح هاي موضعي و موضوعي را مشخص مي کند.
وي بيان کرد:  طرح جامع شهر قزوين ، پس از مرحله شناخت وضع موجود و تحليل نتايج مطالعات ، نقش و چشم انداز و اهداف توسعه شهر تدوين شده است و براساس تحولات اقتصادي و اجتماعي مورد انتظار و ميزان نياز به توسعه در پهنه هاي مختلف شهر مشخص شده و پهنه بندي کاربري زمين و تقسيمات شهري پيشنهاد گرديده است.


نظري پور گفت: بر اين اساس طرح جامع در واقع مجموعه اي از پيشنهادات اقتصادي ، اجتماعي ، زيست محيطي ، کالبدي و مديريتي مي باشد که ساختار توسعه شهر را در افق برنامه تبيين مي کند و اين برنامه ها که اساس طرح جامع را تشکيل مي دهند، ساختار و سازمان فضايي شهر، جهات و حدود کلي توسعه و ظرفيت شهر و معيارها و ضوابط و مقررات ساخت و ساز مي‌باشد.
وي گفت: اولين طرح جامع (1343) توسط مهندسان مشاور مندا با هدف ايجاد يک محيط مناسب شهري و تأمين حداکثر رفاه سکنه تهيه شده و دومين طرح جامع (1354) به نقل از طرح کالبدي گردشگري شهر قزوين مرحله نخست ،توسط مهندسين مشاور مسکون  و کارفرمايي مديريت ميراث فرهنگي استان قزوين تهيه شده و در نهايت سومين طرح جامع (1369) توسط مهندسين مشاور شارمند تهيه شده است.

اين مقام مسوول بيان کرد: طرح هاي تصويب شده نواحي منفصل شهر، تصويب طرح‌هاي تفصيلي نواحي منفصل ناصرآباد، مشعلدار، خيرآباد و تصويب طرح‌هاي تفصيلي نواحي منفصل شهري حسن‌آباد ، نجف‌آباد و وثوق‌آباد است.

 

اين مقام مسوول درباره راهبري سيستم يکپارچه شهرسازي‌، درآمد و نوسازي( سرا ) گفت:  اين سيستم، توسط سازمان آمار و فن‌آوري اطلاعات شهرداري با همکاري مؤثر مديريت تدوين مقررات و نظارت شهرسازي به منظور هماهنگي ميان حوزه‌هاي شهرسازي و درآمد شهرداري‌، تسريع در امور مراجعان‌، بالا بردن ايمني در آرشيو اسناد و مدارک و نيز جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي‌، بالا بردن کيفيت در اقدامات مناطق شهرداري راه‌اندازي شد و به بهره‌برداري رسيد‌.


وي افزود: در اين سيستم تمام کاربران حوزه شهرسازي و درآمد و کميسيون ماده صد شهرداري و نيز مديريت مناطق و نيز مديريت تدوين مقررات و نظارت شهرسازي در قالب مانيتورينگ‌، به تمام فعاليت‌هاي صورت گرفته در حوزه‌هاي عنوان شده نظارت داشته و اطلاعات بدست آمده را با بررسي‌هاي کارشناسانه تحليل کرده و نسبت به برطرف کردن نقاط ضعف عملکردي در خصوص کاربران و نيز سيستم ياد شده اقدام مي‌کند‌. آمار حاصل از مانيتورينگ جهت تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي مديريتي بسيار مؤثر و مفيد است.

و تا کنون 297 بخشنامه در حوزه معاونت شهرسازي و معماري به منظور حل مشکلات ارباب رجوي مناطق و به جهت عملکرد يکسان بين شيوه برخورد با ضوابط تدوين و به مناطق به عنوان بازوهاي اجرايي ابلاغ گرديده است .

پايان پيام 

تصاویر مرتبط