چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين خبر داد؛

تصويب طرح تفصيلي نواحي منفصل شهري ناصرآباد، وثوق آباد، حسن آباد و نجف آباد

فرزانه نظري پورِ، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: طرح تفصيلي نواحي منفصل شهري ناصرآباد، وثوق آباد، حسن آباد و نجف آباد در جلسه کميسيون ماده پنج در سوم خرداد ماه سال 1396 تصويب شد.

به گزارش روابط‌ عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: با توجه به برداشت‌هاي صورت گرفته از وضع موجود اين نواحي و طراحي انجام شده شامل پيش بيني جمعيت، برآورد سطوح خدماتي، جهات توسعه، ساختارپذيري شبکه و ... به تفکيک هر يک از روستاها، طرح تفصيلي اين نواحي در جلسات کارشناسي، چندين جلسه کميته راهبري طرح تفصيلي نواحي منفصل با حضور نمايندگان استانداري قزوين، اداره کل راه و شهرسازي استان و معاونت شهرسازي و معماري شهرداري، مديران مناطق و نواحي و کارشناسان مربوطه مورد بررسي قرار گرفت.

اين مقام مسوول گفت: کمبودهاي شديد خدمات عمومي، مشکلات مرتبط با گذربندي و عرض معابر، عدم ارتباط مناسب عملکردهاي موجود و شبکه‌هاي دسترسي و جمع‌آوري آب‌هاي سطحي و ساير مسائل و مشکلات و امکانات و محدوديت هاي وضع موجود نواحي مدنظر قرار گرفته و نسبت به ارائه راه‌حل مناسب اقدام شده است.

وي بيان کرد: با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته در نهايت طرح‌هاي تفصيلي اين نواحي به تفکيک در جلسات کميته فني کميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين بررسي شد و بازديدهاي متعددي از اين نواحي همراه با اعضاي کميته فني نواحي موردنظر صورت گرفته است.

اين مقام مسوول گفت: طرح تفصيلي نواحي منفصل شهري حسن آباد، نجف آباد و وثوق آباد نيز در جلسه کميسيون ماده پنج شهر قزوين در سوم خردادماه 96 مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.

وي افزود: بديهي است طرح هاي اصلاحي مطابق با بندهاي مندرج در صورتجلسات کميته فني و کميسيون ماده پنج پس از ابلاغ به مناطق مربوطه در اين نواحي قابل اجرا خواهد بود.

پايان پيام

 

 

 

تصاویر مرتبط