پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين خبر داد؛

مراحل پاياني روند تصويب طرح تفصيلي پيشنهادي منطقه يک شهرداري قزوين

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: روند تصويب طرح تفصيلي پيشنهادي منطقه يک شهرداري قزوين در مراحل پاياني قرار دارد.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: با توجه به برگزاري هفت جلسه کميته فني براي بررسي طرح پيشنهادي منطقه يک و همچنين 2 جلسه کميسيون ماده پنج و در نهايت طرح تفصيلي پيشنهادي ممهور به مهر دبيرخانه کميسيون ماده پنج شهر ، طرح تفصيلي منطقه يک شهر قزوين تصويب و جهت اجرا به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

وي افزود: با توجه به ويژگي‌هاي بالقوه و بالفعل موجود در منطقه يک شهر قزوين، طرح تفصيلي پيشنهادي اين منطقه براي شهرداري قزوين از اهميت به خصوصي برخوردار و تاکنون در اولويت بوده است.

اين مقام مسوول بيان کرد: به همين منظور جلسات بررسي طرح تفصيلي پيشنهادي اين منطقه بيشتر از ساير مناطق در دستور کار شهرداري قرار گرفته و تا کنون با تشکيل جلات متعدد کميته راهبري و کارشناسي و با همکاري مناطق و ارگان هاي مختلف از جمله شوراي اسلامي شهر، تدقيق و پالايش نقشه ها و ضوابط مربوطه صورت گرفته و در نهايت نتايج و اصلاحات آن جهت طي مراحل قانوني تصويب در اختيار دبيرخانه کميسيون ماده پنج شهر قزوين قرار گرفته است.

وي گفت: با توجه به برگزاري هفت جلسه کميته فني جهت بررسي طرح پيشنهادي منطقه مورد نظر و همچنين 2 جلسه کميسيون ماده پنج، در نهايت مقرر شد پس از دريافت آخرين اصلاحات توسط مهندسان مشاور طرح و بررسي نهايي آن توسط شهرداري قزوين و دبيرخانه کميسيون ماده پنج شهر ، طرح مورد نظر براي تصويب نهايي در اختيار اعضاي کميسيون ماده پنج جهت امضا و ممهور شدن به مهر آن دبيرخانه قرار گيرد.

اين مقام مسئول گفت:رويکرد ويژه در بررسي طرح تفصيلي اين منطقه در تمامي مراحل بررسي آن، احياء بافت فرسوده منطقه، ساماندهي کاربري‌ها و ايجاد و تأمين خدمات عمومي مورد نياز منطقه به ويژه کاربري هاي فرهنگي، آموزشي و تفريحي و . . . ، همچنين توجه ويژه به باغات سنتي، ابنيه تاريخي موجود، تقويت مسيرهاي سواره و پياده و استاده از آن در جهت جذب توريسم و گردشگر، توجه به سيما و منظر شهري و حل مسائل و مشکلات ترافيکي و . . . بوده است.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين افزود: طرح مورد نظر در جلسه اي در بيست و هفتم فروردين ماه 1396مورد بررسي دبيرخانه کميسيون ماده پنج و شهرداري قزوين و همچنين با حضور مهندسان مشاور طرح قرار گرفت و در نهايت طرح تفصيلي پيشنهادي ممهور به مهر دبيرخانه کميسيون ماده پنج شهر ، طرح تفصيلي منطقه يک شهر قزوين تصويب و جهت اجرا به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

پايان پيام

 

 

 

تصاویر مرتبط