چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

همتي، استاندار قزوين:

انتخاب شهر قزوين به عنوان پايلوت توسعه شهري افتخار بزرگي است

فريدون همتي، استاندار قزوين گفت: انتخاب شهر قزوين به عنوان پايلوت توسعه شهري افتخار بزرگي است که مي‌تواند چشم انداز روشني را براي اين شهر تاريخي ترسيم کند.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين و به نقل از  اداره کل روابط عمومي استانداري قزوين فريدون همتي در سيزدهمين همايش شهر و سيماي شهري و هشتمين همايش ملي توسعه شهري با محور اهداف توسعه پايدار شهري، قزوين پايلوت جهاني افزود: بايد در همه امور مردم را جدي بگيريم تا کارها به سامان برسد و فعاليت‌ها سرعت يابد و در توسعه پايدار شهري هم لازم است از ايده و انديشه هاي مردم و ساکنان محلات بخوبي استفاده کنيم.

استاندار قزوين تصريح کرد:شاخص‌هاي تعريف شده در توسعه پايدار شهري بايد بومي سازي شود و با بهره گيري از مشارکت مردم سرعت عملياتي شدن طرح ها و نتيجه بخش بودن آن‌ها تضمين مي‌شود.

همتي گفت: با بررسي وضعيت زندگي در شهر تاريخي قزوين در گذشته مي‌توان دريافت که همه نيازهاي ساکنان محلات مهيا بود و با ارتباط منطقي و هماهنگ ايجاد شده بين لايه هاي اجتماعي کيفيت زندگي مطلوب بود.

وي اضافه کرد: نيازمندي هاي ساکنان در محلات هم متناسب با چيدمان شهري بود و تفکر و انديشه خوبي پشتوان فعاليت‌ها بود و مردم از سکونت در محلات احساس آرامش بيشتري مي کردند و نيازهايشان تامين مي‌شد و امروز هم بايد از تجربه گذشتگان براي بهبود شرايط زندگي بهره ببريم.

 استاندار قزوين گفت: در اجراي طرح هاي بازآفريني و احياء محلات و توسعه پايدار شهري بايد مشارکت فکري و همراهي مردم و شهروندان و حفظ هويت تاريخي مناطق جدي گرفته شود.

همتي يادآورشد: در توسعه پايدار شهري بايد حفظ هويت شهري جدي گرفته شود تا بتوانيم به اهداف پيش بيني شده دست يابيم.

وي گفت:در استان قزوين بافت‌هاي تاريخي و قديمي زيادي داريم که در بهسازي و نوسازي آنها بايد حفظ هويت ملي و تاريخي آنها لحاظ شود زيرا همه اين مسائل فرهنگ منطقه را تشکيل مي دهد.

همتي بيان کرد: در محله هاي سردار و ديمج با وجود بيش از ?? اثر تاريخي کار ارزشمندي کليد خورده است که اميدواريم الگوي خوبي در توسعه پايدار شهري و حفظ هويت هاي تاريخي و ملي باشد.

وي تصريح کرد:باهمکاري راه وشهرسازي وشهرداري قزوين مطالعه احياء 2 محله تاريخي قزوين آغاز مي شود که اميدواريم به نتايج پيش بيني شده دست يابيم.

پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط