چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

ايزدي، معاون وزير راه و شهرسازي:

اقدامات شهرداري قزوين در بازآفريني شهري بسيار ارزشمند است

محمد سعيد ايزدي، معاون وزير راه و شهرسازي گفت: اقدامات شهرداري قزوين در بازآفريني شهري بسيار ارزشمند است.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ محمد سعيد ايزدي در سيزدهمين همايش شهر و سيماي شهري و هشتمين همايش ملي توسعه شهري با محوريت اهداف توسعه پايدار شهري(SDG) قزوين پايلوت جهاني افزود: احياء و بهره‌برداري از ساختمان‌هاي قديمي و مجموعه تاريخي و فرهنگي سعدالسلطنه از سوي شهرداري قزوين نشان از اقداماتي براي ارتقاء کيفيت زندگي و بازآفريني شهري در قزوين است.

وي گفت: شهرداري قزوين براي تحقق بيانيه‌ها در سطح بين‌المللي و ملي تلاش کرده است شهر قزوين را پايلوت دستورالعمل‌هاي همچون اهداف توسعه پايدار شهري( (SDGو شکوفايي شهري (CPI) کند تا کيفيت زندگي در شهر قزوين ارتقاء پيدا کند.

معاون وزير راه و شهرسازي بيان کرد: اکنون در وضعيتي هستيم که به يک اعظم مشترک گسترده براي تحقق موضوع ارتقاء کيفيت زندگي نياز داريم و اين همايش‌ها مي‌تواند در اين رابطه به مباحث تخصصي و تصميم‌گيري ورود پيدا کند.

وي گفت: کيفيت زندگي امروزه شهرها در وضعيت نامناسب قرار دارد و ارتقاء کيفيت‌ زندگي شهري اکنون ضروري به نظر مي‌رسد.

سعيد ايزدي بيان کرد: در رابطه با کيفيت زندگي شهري غفلت شده است و در برخي شهرها به خصوص کلان شهرها به حدي اين موضوع مغفول مانده است.

وي افزود: عمدتا نظام برنامه‌ريزي، فيزيکي و کالبدي محور، کمتر به مسائل کيفيت زندگي توجه کرده است.

ايزدي گفت: مهم‌ترين موضوع کيفيت زندگي مقوله ايمني مي باشد چراکه ناايمني بودن زندگي شايد از نظر مالي جبران‌پذير باشد اما از نظر انساني قابل جبران نيست.

وي گفت: در دولت يازدهم و وزارت راه و شهرسازي تلاش شده است به مقوله کيفيت زندگي توجه شود و اين مهم در 2 سطح بررسي شده است که در سطح اول که چتري نسبت به همه موضوعات است موضوع "انديشه ايران شهر" مي‌باشد و اين انديشه زمينه را براي پيوند عملياتي به مفاهيم کيفيت زندگي سوق مي‌دهد.

وي گفت: در دولت يازدهم به امنيت و کيفيت در زندگي شهري توجه جدي شده است تا با بهره گيري از مشارکت متخصصان و مردم بتوان در اين مسير گام برداشت.

ايزدي تصريح کرد: نيازمند انديشه ايران شهر هستيم چراکه که از گذشته خود رها شديم و اين بي هويتي گريبان نظام شهرسازي شده است و اين انديشه سعي مي کند اين پيوند را ايجاد کند و نسبت به نگاه آينده کيفيت زندگي را تامين کند.

اين مقام مسوول اظهار کرد: بازآفريني شهري يکي از موضوعات مهمي است که مي تواند خلا گذشته را نسبت به کيفيت زندگي جبران کند.

وي گفت: امنيت و ساير کيفيت هاي زندگي براي تداوم و زيست امري حياتي و ضروري است.

ايزدي يادآورشد: توجه به هويت شهري، امور زيست محيطي، امنيت، محورهاي مهم و اولويت داري است که بايد توسط مسئولان و کارشناسان و مديران شهري مورد توجه و بررسي قرار گيرد.

وي گفت: بازآفريني شهري مي تواند خلاء مغفول مانده کيفيت شهري را برطرف کند، بازآفريني شهري در همه ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، زيست محيطي و فضاي کالبدي تاثير گذار است و همه ابعاد را بهم پيوند مي‌زند.

ايزدي افزود: برنامه‌اي که امروز شايد اولين اقدام عملياتيش آغاز مي‌شود و اهداف کلان را دنبال مي‌کند، تداوم پيدا کند و شرايطي براي ارتقاء کيفيت و سرزندگي در شهرهاي که مظهر تمدن و تجلي فرهنگ غني است در کشور فراهم بکند.

وي گفت: اميدواريم شهرها به همان دوران شکوفايي گذشته خود برسند و شهري داشته باشيم که امن، ايمن و سلامت باشند تا شهروندان از زندگي لذت ببرند و به شهرهاي مانند شهر قزوين افتخار کنيم.

پايان پيام

 

 

 

 

 

  

تصاویر مرتبط