شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

رعايت مقررات ايمني در ساختمان‌ها ضروري است

فرزانه نظري‌پور، معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين گفت: با توجه به اينکه در ساختمان‌هاي، مصالح سوختني استفاده مي‌گردد و تأسيسات برق و مکانيکي مورداستفاده نيز خود سبب افزايش احتمال آتش‌سوزي در ساختمان‌ها شده است رعايت مقرارت ايمني ضرورت دارد.

نظري‌پور با اظهار اينکه با توجه به اينکه موضوع حفاظت ساختمان‌ها در برابر حريق، امري اجتناب‌ناپذير است و بايد ضوابط مبحث سوم مقررات ملي ساختمان موارد در حين صدور پروانه در نقشه‌ها لحاظ شود، افزود: تمهيدات لازم در طراحي و اجراي ساختمان جهت پيشگيري از حريق تأمين‌شده است تا از گسترش آتش و دود در ساختمان و سرايت آن به ساختمان‌هاي مجاور جلوگيري شود و به ‌واسطه پيش‌بيني راه‌هاي خروج ساختمان‌ها ضريب ايمني را هر چه بيشتر فراهم کند.

وي ادامه داد: شهرداري در همين راستا نيز داراي ضوابط و مقررات پيشگيرانه حريق است که دائم بروز مي شود و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.

معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين بيان کرد: بخشنامه 43 مصوب سال 84 شرايط خاصي براي پل‌هاي اضطراري به درب‌هاي خروجي، رمپ پارکينگ، سيستم برق‌رساني، سيستم آب آتش‌نشاني، خاموش‌کننده‌هاي دستي، آسانسور، استخر، حمام، سونا و ساير تمهيدات براي آن در نظر گرفته‌شده است و بايد در نقشه‌ها و هنگام صدور پروانه رعايت شود.

نظري پور با اشاره به‌صورت‌جلسه دوم مهر 91 سال در خصوص رعايت ايمني و حريق در طرح ابنيه مواردي به‌صورت خاص در 5 تيپ ساختمان رعايت مي‌گردد، گفت: در کليه ساختمان‌هاي يک تا چهار طبقه؛ نصب کپسول آتش‌نشاني براي تمام طبقات (حتي پيلوت و زيرزمين)؛ در واحدهاي زير 100 متر کپسول 4 کيلويي، در واحدهاي بالاي 100 متر کپسول 6 کيلويي و الزام درج ضابطه در دستور تهيه نقشه و پروانه ساختماني ضرورت دارد.

وي ادامه داد: در ساختمان‌هاي 5 طبقه مسکوني و 3 طبقه روي تجاري، استفاده از کپسول آتش‌نشاني و استفاده از سيستم لوله‌کشي خشک آتش‌نشاني با نصب جعبه F آتش‌نشاني و استفاده از سيستم اعلام حريق الزامي است.

معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين ساختمان‌هاي عمومي استفاده از کپسول آتش‌نشاني، استفاده از سيستم لوله‌کشي خشک آتش‌نشاني با نصب جعبه F آتش‌نشاني، استفاده از سيستم اعلام حريق، تعبيه پله اضطراري و اخذ تائيد سازمان آتش‌نشاني در مرحله پروانه و قبل از مرحله نازک‌کاري به همراه گزارش ناظر تأسيسات در ساختمان‌هاي 6 طبقه تا 10 طبقه مسکوني و مجتمع‌هاي تجاري و ضروري دانست و افزود: در ساختمان‌هاي 11 طبقه به بالا نيز استفاده از کپسول آتش‌نشاني، استفاده از سيستم لوله‌کشي خشک آتش‌نشاني با نصب جعبه F آتش‌نشاني، استفاده از سيستم اعلام حريق ، تعبيه پله اضطراري، اخذ تائيد سازمان آتش‌نشاني در مرحله پروانه و قبل از مرحله نازک‌کاري به همراه گزارش ناظر تأسيسات، نصب منبع سيستم آتش‌نشاني و استفاده از سيستم اطفاي اتوماتيک حريق در حين صدور پروانه الزامي است.

نظري پور اظهار کرد: در خصوص توانمندسازي کنترل ايمني و حريق در نقشه‌هاي خاص جلسات مشترک در سطح کارشناسي برگزار مي‌شود تا ضوابط معماري با ضوابط کنترل حريق منطبق و هم‌راستا گردد.

وي ادامه داد: در مورداستفاده از سيستم اطفاء حريق نظير کپسول آتش‌نشاني و سيستم اعلام حريق نيز صرفاً صدور پروانه و پايان کار کافي نيست و نيازمند بازديدهاي دوره‌اي و شارژ نمودن کپسول و ربرطرف سازي نقص خواهد بود که مي‌بايست توسط ساکنين موردتوجه قرار گيرد

معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين بيان کرد: در راستاي هر چه‌بهتر شدن خدمات و حفظ ايمني و سلامت شهروندان نيز لزوم همکاري ساير ترجمان‌ها و نهادهاي مرتبط ضروري به نظر مي‌رسد و بايد موردتوجه قرار گيرد.

 

تصاویر مرتبط