دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

نظري‌پور، معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين:

رعايت الگوهاي معماري اسلامي - ايراني در نماهاي ساختماني بايد فرهنگ‌سازي شود

فرزانه نظري‌پور، معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين گفت: فرهنگ‌سازي بين مردم براي عملياتي شدن الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي – ايراني در نماهاي ساختماني يکي امر ضروري است.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ نظري‌پور در نشست  آموزشي – پژوهشي معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي که با حضور اعضاي شوراي شهر، مديران و کارشناسان شهرداري قزوين برگزار شد، افزود: رعايت الگوهاي معماري ايراني - اسلامي در نماهاي ساختماني بايد فرهنگ‌سازي شود تا شهروندان به صورت داوطلبانه در اين زمينه عمل کنند.

وي افزود: شهرداري قزوين از سال 82 در زمينه نما و منظر شهري به طور جدي فعاليت کرده است و اين فعاليت همچنان ادامه دارد و بر اين اساس توانسته عملکرد قابل قبولي در اين راستا داشته باشد.

اين مقام مسوول با بيان اينکه شهرداري قزوين در زمينه کنترل نما به خوبي عمل کرده است، افزود: قزوين در تدوين و ضوابط الگوهاي معماري اسلامي – ايراني پيش قدم است و مي‌تواند در اين زمينه پايلوت باشد.

نظري‌پور  با بيان اينکه شوراي اسلامي شهر و شهرداري قزوين 21 جلسه تخصصي به موضوع مهم معماري ايراني_اسلامي اختصاص داده است، گفت: اميدواريم بتوانيم در حوزه اجرايي در اين زمينه موفق عمل کنيم.

وي بيان کرد: بر اساس قانون پنجم توسعه و تاکيدات مقام معظم رهبري، شهرداري‌ها موظف به اجراي الگوهاي معماري اسلامي - ايراني در نماها هستند.

نظري‌پور بيان کرد: شهرداري قزوين به طور دائم موضوع نما و منظر شهري را در دستور کار قرار دارد و بايد علاوه بر تعيين ضوابط در اين زمينه، در بين مردم فرهنگ سازي صورت گيرد.

اين مقام مسوول فرهنگ‌سازي در بين شهروندان براي احياي الگوهاي معماري اسلامي را مهم دانست و گفت: بايد به گونه‌اي عمل شود که خود شهروندان به صورت علاقمند نماهاي ايراني و اسلامي را انتخاب کنند و در اين راستا با قوه قهريه نمي‌توان به نتيجه رسيد.

وي بيان کرد: پيشنهاد مي‌کنم در ابتدا در يک محور به صورت ضابطه‌مند از الگوهاي معماري اسلامي – ايراني استفاده شود تا شهروندان بتوانند زيبايي‌ها و زشتي‌ها را تشخيص دهند.

گفتني است؛ نظر به انجام پروژه ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظري شهري بر اساس آموزه‌هاي شهر اسلامي ايران، نشست آموزشي – پژوهشي معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي با هدف اجرايي کردن اين طرح برگزار شد.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط