دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

از سوي کارگروه شهرسازي اسلامي شهرداري قزوين؛

پرتال شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي شهر قزوين رونمايي شد

پرتال شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي شهر قزوين با حضور اعضاي شوراي شهر، معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين، مديران شهرداري قزوين، نمايندگان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين و اساتيددانشگاه رونمايي شد.

ايجاد انگيزه بين شهروندان براي احداث بناهاي اسلامي

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ در اين آئين رونمايي حسين غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: نماها و منظر شهري امروز با داشته هاي فرهنگي و ديني جامعه فاصله گرفته است.

وي با بيان اينکه يکي از اقدامات کيفي اين دوره از شوراي شهر اسلامي داشتن نگاه کيفي به موضوعات شهرسازي ايراني و اسلامي بود، گفت: شهرسازي و معماري شهر قزوين بايد برگرفته از الگوي اسلامي و متناسب با نيازهاي نسل امروز باشد.

غياثوند افزود: نماهاي فعلي هيچ پيوست فرهنگي ندارند و حتي از نظر سازه اي ناپايدار هستند.

عضو شوراي اسلامي شهر قزوين با تصريح اينکه تاکنون نتوانستيم الگوي مناسبي براي نماها به مردم قزوين معرفي کنيم، گفت: براي احداث بناهاي اسلامي بايد بين مردم انگيزه ايجاد شود و از تمام ظرفيت ها در اين زمينه استفاده شود.

وي تصريح کرد: متاسفانه علاوه بر مجتمع هاي مسکوني، مجتمع هاي تجاري و اداري اين شهر از سيما و منظر شهري مناسب برخوردار نيستند و در اين زمينه بايد يک اهتمام استاني وجود داشته باشد.

غياثوند با بيان اينکه معماري ايراني_اسلامي بايد به گفتمان و باور عمومي تبديل شود، گفت: شوراي اسلامي شهر و شهرداري قزوين 21 جلسه تخصصي به موضوع مهم معماري ايراني_اسلامي اختصاص داده است.

احياي بافت تاريخي شهر با تاکيد بر معماري ايراني_اسلامي

فاطمه اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين نيز در اين جلسه بر احياي بافت تاريخي شهر با تاکيد بر معماري ايراني_اسلامي و توجه به سياست‌هاي تشويقي در اين راستا تاکيد کرد.

وي گفت: احياي بافت تاريخي و فرسوده شهر با به کارگيري سياست‌هاي تشويقي ويژه‌تر و تأکيد بر معماري ايراني_اسلامي در دستور کار شهرداري قرار بگيرد.

عضو شوراي اسلامي شهر قزوين بيان کرد: ابعاد احياي بافت تاريخي با تکيه بر معماري ايراني_اسلامي براي مردم و شهر بسيار تأثيرگذار است.

وي افزود: شهرداري قزوين در اولين قدم براي ترويج معماري ايراني_اسلامي  از احياي پروژه محله شيخ آباد که بناهاي ارزشمندي همچون خانه شهيدبابايي، مسجد احمد بيک و پروژه موزه آب و موزه کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در آن واقع شده است، آغاز کند. و بودجه آن هم موجود است.

اشدري يادآور شد: از استانداري نيز بخواهيم به دستگاه‌هاي دولتي تکليف کند تا نماي مربوط به ساختمان‌هاي اين مراکز، مطابق الگوهاي اسلامي_ايراني باشد تا براي مردم به الگويي شاخص تبديل شود.

قزوين در تدوين و ضوابط الگوهاي معماري اسلامي – ايراني پيش قدم است

فرزانه نظري‌پور، معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين در اين جلسه نيز گفت: شهرداري قزوين در تدوين و ضوابط الگوهاي معماري اسلامي – ايراني پيش قدم است و در همين راستا قزوين به عنوان دبيرخانه مجمع جهاني شهرهاي اسلامي انتخاب شده است.

اين مقام مسوول با بيان اينکه نماهاي شهري در سرزندگي و کيفيت زندگي شهروندان تاثير گذار است، افزود: با توجه به سابقه 9هزار ساله شهر قزوين و چون شهر قزوين يک شهر تاريخي و فرهنگي است، شهرداري قزوين در تدوين و ضوابط الگوهاي معماري اسلامي – ايراني پيش‌قدم بوده است.

وي با بيان اينکه اکثر شهرها هنوز در تعريف ابتدايي عناصر شهرهاي اسلامي هستند و به ضوابط معماري اسلامي - ايراني نرسيدند، گفت: شهرداري قزوين توانسته با همکاري اعضاي شوراي اسلامي شهر، اساتيد دانشگاه و صاحب نظران به طرح جامع معماري اسلامي – ايراني برسد.

اين مقام مسوول با بيان اينکه طرح جامع معماري اسلامي_ايراني يک طرح کاربردي است، بيان کرد: ارتقاء کيفيت منظر شهري و تحقق اصول معماري و اسلامي و آموزه هاي اسلامي، در جهت کاهش اختشاشات بصري و افزايش هويت فرهنگ ايراني و اسلامي بسيار مهم است و اميدواريم با اجراي اين طرح، همه تک‌بناها در کنار هم بتوانند يک منظر شهري و ساماندهي شده را فراهم کنند.

وي تصريح کرد: اميدواريم اين طرح رضايت بخش شهروندان باشد و و به‌گونه‌اي باشد که شهروندان خودشان تمايل به اجراي اين طرح داشته باشند.

نظري پور با بيان اينکه اعتقاد داريم شهروندان سرمايه‌هاي اجتماعي شهر هستند، گفت: بايد به‌گونه‌اي فرهنگ‌سازي شود که خود شهروندان بخواهند براي ارتقاء فرهنگ ايراني و اسلامي قذم بردارند و از نتيجه کاربري طرح جامع معماري اسلامي و ايراني استفاده کنند.

در ادامه اين جلسه اعضاي حاضر به ارائه نقطه نظرات پرداختند و طرح جامع معماري اسلامي_ايراني مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

گفتني است؛ در اين جلسه نيز از وب سايت شهرسازي معماري ايراني – اسلامي شهر قزوين  با تاکيد بر معماري ايراني – اسلامي به آدرس  http://iriupa.qazvin.ir/ رونمايي شد.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط