یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين خبر داد:

تشکيل کارگروه شهرسازي اسلامي در قزوين

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: کارگروه شهرسازي اسلامي با تأکيد بر معماري ايراني- اسلامي در قزوين تشکيل شد.

نظري پور با اعلام اينکه با توجه تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر توجه مسئولان به تغيير سبك زندگي مردم و تحقق سبك زندگي اسلامي- ايراني و برمبناي وظايف محوله بر اساس سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله، سياست‌هاي كلي نظام در بخش شهرسازي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور افزود: موضوع تدوين و ترويج الگوهاي شهرسازي و معماري اسلامي- ايراني و به‌منظور هماهنگي مطالعات برنامه‌ريزي و طراحي بناها، فضاهاي شهري و طرح‌هاي توسعه شهري با ويژگي‌هاي شهرسازي و معماري اسلامي- ايراني، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه 14 اسفند 1391 شاخص‌هاي لازم‌ جهت نيل به شهرسازي و معماري اسلامي- ايراني را تصويب كرد.

وي اظهار کرد: در اين راستا شهرداري قزوين با نظارت حوزه معاونت شهرسازي و معماري در مجموعه سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين پروژه "ارتقا هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري بر اساس آموزه‌هاي شهر ايراني - اسلامي " در دستور کار خود قرار داده است که اکنون مطالعات مرحله اول و مباني نظري و تدوين ضوابط و مقررات پيشنهادي اين پروژه تدوين و طي جلسات متعدد بررسي گرديده است.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين تصريح کرد: هدف از اين طرح شناسايي معيارهايي براي هويت بخشي به نماهاي شهري و افزايش هويت ايراني اسلامي در راستاي کاهش اغتشاشات و بي‌محتوايي نماهاي موجود شهري شهر قزوين است. اين طرح بامطالعه بر مفاهيم معماري و شهرسازي اسلامي - ايراني با تکيه‌بر بررسي معماري و شهرسازي منتسب به شهر قزوين به دنبال افزايش هرچه بيشتر کيفيت نماها و منظر شهري در قزوين است.

نظري پور خاطرنشان کرد: در اين راستا ضوابطي براي ارکان نما و منظر شهر تعريف مي‌شود و با ارائه روش‌هاي مناسب مديريتي و سياست‌هاي تشويقي، راهکارهاي اجرايي نمودن اين معيارها به‌گونه‌اي که قابل پايش و ارزيابي در مراحل مختلف باشد فراهم مي‌گردد.

وي ارتقاء هويت ايراني – اسلامي شهر قزوين؛ ارتقاء کيفيت منظر شهري بر اساس اصول و آموزه‌هاي ايراني اسلامي؛ کاهش اغتشاشات بصري؛ افزايش هويت فرهنگي – تاريخي شهر قزوين؛ افزايش حس مکان در فضاهاي شهري از مهم‌ترين اهداف اين طرح برشمرد و افزود: مسئله اصلي در اين طرح آن است که دريابيم نمادهاي هويتي شهر قزوين بر اساس آموزه­هاي اسلامي ايراني کدامند؟ و چگونه مي­توان از آن­ها در طراحي و ساماندهي نماي شهر قزوين استفاده نمود؟

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين بابيان اينکه در راستاي تأکيد مجدد بر اجرايي نمودن فرمايشات مقام معظم رهبري و در جهت نهادينه کردن فرهنگ استفاده از معماري ايراني اسلامي در نماي ساختمان‌ها، کارگروه شهرسازي اسلامي با تأکيد بر معماري ايراني – اسلامي نيز به‌عنوان محفلي که بر چارچوب مفهومي " شهرسازي و معماري اسلامي" استوار است، افزود: به پيشنهاد شوراي اسلامي شهر قزوين و توسط معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين در آذرماه 1395 با مشارکت مؤثر دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، سازمان نظام‌مهندسي استان قزوين معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري قزوين، سازمان خدمات طراحي شهرداري، سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري، سازمان زيباسازي شهرداري، اداره روابط بين‌الملل، سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري، سازمان آمار و فن‌آوري اطلاعات، ايجاد شد.

 نظري پور ادامه داد: کارگروه شهرسازي اسلامي در قزوين در تلاش است تا بستر مناسب فرهنگي و بهبود نما و منظر شهري را با استفاده از آموزه‌هاي شهر ايراني - اسلامي را فراهم کرده و به راهکارهاي عملي و كاربردي در اين خصوص دست يابد.

وي بيان کرد: در اين راستا طرح " ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري بر اساس آموزه‌هاي شهر ايران اسلامي " که به‌طور اختصار شرح داده شد، به‌عنوان محور اصلي اين کارگروه بوده و تلاش در جهت تدوين ضوابط و مقررات در اين حوزه ازجمله مهم‌ترين دستور کارهاي اين کارگروه است.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: با ورود انديشه‌ها و الگوهاي شهرسازي و معماري غربي و تکرار و تقليد از اين الگوها و انديشه‌ها، توسعه در شهرهاي معاصر ايراني بدون توجه به معيارهاي ملي، بافت‌هاي تاريخي و دگرگوني اين بافت‌ها، نحوه ارتباط انسان با طبيعت و... صورت گرفته است.

نظري پور ادامه داد: به‌نحوي‌که اين توسعه براي بسياري از شهرهاي ما نه‌تنها عرصه­هاي مادي زندگي انسان را تحت تأثير قرار داده، بلکه ماهيت معنوي آن را نيز بيش از هميشه با انواع و اقسام بلاها مواجه کرده است.

وي افزود: به نظر مي‌رسد به‌منظور احياء فضاهاي شهري در شهرها و شکل‌گيري ويژگي‌هاي الگويي متناسب با دين، مذهب، انديشه، فرهنگ، آداب و سنن ايراني اسلامي مي‌توان به تقويت همبستگي و روابط اجتماعي دست‌يافت.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با تأکيد بر اينکه يکي از بهترين گزينه‌هايي که مي‌تواند شهرهاي را براي سکونت و زيست همه‌جانبه مادي و معنوي مسلمانان متناسب گرداند بهره‌وري عالمانه و مدبرانه از پشتوانه‌هاي تاريخي خود و رجوع به شهرهاي اسلامي است، افزود: شهر اسلامي تنها محلي براي نمايش نمادهاي مذهبي نبوده بلکه به دنبال انتظام و تعادل بين مجموعه عناصر تشکيل‌دهنده جامعه شهري و ايجاد توازن و هماهنگي در عموم ساختارها، رفتارها و کنش‌ها و واکنش‌هاي افراد و سامانه‌هاي شهري در سايه تعاليم آسماني، آرامش و آسايش توأم باهم پيوندي طبيعت و شهروندان در زيستگاهي آباد و خدامحور هستند.

نظري پور تصريح کرد: در اين راستا شهر قزوين باوجود تاريخچه کهن و برخورداري از دانشمندان و هنرمندان بزرگ ايراني، همچنين وجود مدارس متعددي براي آموزش علوم ديني به‌عنوان يکي از مراکز آموزش علوم اسلامي در جهان اسلام به شمار مي‌رفته و مي‌تواند به‌عنوان پايلوتي در ميان شهرهاي اسلامي باشد. وي اضافه کرد: بديهي است پيروي از الگوهاي معماري سنتي شهر قزوين براي حفظ هويت ايراني و بهره‌گيري از اصول زيبايي شناسانه معماري ايراني – اسلامي از قبيل ريتم، ضرباهنگ، سلسله‌مراتب و... مي‌تواند ما را در دستيابي به اين مهم ياري رساند.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين درباره اقدامات انجام‌گرفته از زمان تشکيل کارگروه موردنظر مي‌توان به راه‌اندازي سايت مرتبط با شهرسازي اسلامي (به‌زودي سايت موردنظر مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت)، اقدام در جهت فراهم نمودن بسترهاي مناسب به‌منظور آموزش شهروندي از طريق برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي در سطح محلات شهري (استفاده از پتانسيل‌هاي طرح محله ما پيرامون برگزاري اين کارگاه‌ها در حوزه شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي که محله آخوند را به‌عنوان محله فعال و پايلوت بدين منظور برگزيده‌شده است) و همچنين برنامه‌ريزي در جهت برگزاري سلسله نشست‌هاي تخصصي شهرسازي اسلامي (با تأکيد معماري ايراني – اسلامي) و... اشاره کرد.

نظري پور در پايان گفت: اميداست تا با تلاش و ياري پروردگار متعال و با مساعدت و همکاري نهادهاي و ترجمان‌هاي مختلف در سطح شهر، با توجه به برگزاري جلسات متوالي کارگروه شهرسازي ايراني – اسلامي با تأکيد بر معماري ايراني – اسلامي و وظايف تعيين‌شده بر هر يک از حوزه‌هاي و نهادهاي شهري مي‌توان انتظار داشت مديريت شهري با تدوين چشم‌انداز و افق براي شهرسازي و معماري قزوين به‌عنوان يك استراتژي بلندمدت و تدوين الگوي مطلوب معماري و شهرسازي به الگويي مناسب معماري ايراني – اسلامي و به‌تبع آن احياء هويت ايراني – اسلامي در شهر قزوين دست يابد.

 

تصاویر مرتبط