چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

نظري پور ، معاون شهردار قزوين :

ارائه سند مالکيت در کميسيون ماده پنج ضروري است

فرزنه نظري پور ، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت : لزوم ارائه سند مالکيت جهت پرونده هاي قابل طرح در کميسيون ماده پنج ضروري است.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري؛ نظري پور افزود: بر اساس ابلاغيه معاونت معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي و دبيرخانه شوراي عالي معماري و شهرسازي در خصوص لزوم ارائه سند مالکيت جهت پرونده‌هاي قابل طرح در کميسيون ماده پنج به استناد ماده 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سندهاي ثبت نشده در هيچ يک از ادارات و محاکم پذيرفته نمي‌شو د.

اين مقام مسئول گفت: بنابراين در صورت عدم ارائه سند مالکيت، درخواست متقاضيان جهت تغيير کاربري يا مواردي ديگر قابل طرح در کميسيون ماده پنج و کارگروه امور زيربنايي و شهرسازي نبوده مگر اينکه احراز مالکيت آن در مراجع و محاکم محترم قضايي، مورد تأييد و تصديق قرار بگيرد.

 

 

تصاویر مرتبط