پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

بخشنامه پر کردن چاه‌هاي جذبي ابلاغ شد

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت : اهتمام بر پر نمودن چاههاي جذبي واقع در پلاکهايي که بر اثر عقب نشيني در معابر عمومي قرار مي گيرند.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري؛ نظري پور افزود: نظر به ضرورت پر نمودن چاه هاي جذبي که بر اثر عقب نشيني پلاک‌هاي در حال ساخت در معابر عمومي قرار مي گيرند، با توجه به احتمال ريزش و بروز حوادث و خطرات احتمالي، ضروري‌است علي رغم اقدامات لازم مطابق بخشنامه، پس از صدور پروانه و قبل از برداشتن و تخريب ديوار و يا هر نوع جدا کننده که منجر به قرار گيري موقعيت چاه جذبي در معبر عمومي مي شود و نيز به منظور حصول اطمينان از پر کردن و تامين استحکامات لازم ضروري است به تاييد مهندس ناظر برسد تا ادامه کار انجام شود.

اين مقام مسئول گفت: لازم است که واحد اجراييات آن منطقه مربوطه نسبت به کنترل، بررسي و اهتمال در انجام فرآيند ذکر شده اقدام کند و ضروري مي باشد مراتب در دستور تهيه نقشه قيد و موقعيت چاه‌هاي جذبي قديمي در نقشه هاي معماري ارائه شده در صفحات جداگانه جهت تاييد نقشه مشخص شود.

 

تصاویر مرتبط