یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين:

سومين جلسه کميته فني کارگروه تخصصي شهرسازي و معماري تشکيل شد

فرزانه نظري‌پور معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: سومين جلسه کميته فني کارگروه تخصصي شهرسازي و معماري برنامه پنج ساله شهرداري قزوين برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ فرزانه نظري‌پور افزود: اين جلسه به بحث و بررسي درباره روند تدوين برنامه پنج ساله شهرداري اختصاص يافت و سپس در راستاي رسيدن به اهداف فرآيند برنامه ريزي و تدوين برنامه از همه  اعضا خواسته شد تا نظرات خود را در ارتباط با الويت‌هاي اصلي چشم انداز هاي شهر بيان کنند.

وي افزود: قزوين شهري محصور در باغات سنتي،  قزوين شهري تاريخي با جاذبه هاي گردشگري فراوان،  قزوين شهري با هويت فرهنگي اجتماعي غني مبتني بر مشارکت و آگاه سازي مردمي و  قزوين شهري دانش محور مبتني بر فناوري اطلاعات از جمله موضوعات مطرح شده از سوي اعضاي اين کميته در اين جلسه بود.

اين مقام مسوول بيان کرد: قزوين شهري زيبا، با نشاط و سرزنده همراه با عدالت در توسعه خدمات مبتني بر شاخص هاي کيفي،  قزوين شهري موفق در توسعه حمل و نقل همگاني و پاک، قزوين شهري سالم ، ايمن و امن و قزوين شهري با اقتصاد شهري فعال و پويا از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود.

گفتني است؛ در اين جلسه مقرر شد که اعضاي کميته چشم اندازهاي کارگروه را ارزش گذاري کرده و همه ظرفيت‌ها، امکانات، محدوديت ها و نقصان هاي موجود با حوزه کاري خود را ارسال کنند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط