یکشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين:

طرح تفضيلي پيشنهادي نواحي منفصل شهري قزوين تصويب شد

فرزانه نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين از تصويب طرح تفضيلي پيشنهادي نواحي منفصل شهري ناصرآباد، مشعلدار، نجف آباد، وثوق آباد و حسن آباد در کميته فني کميسيون ماده پنج خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري؛ نظريپور در اين رابطه توضيح داد: در اجراي بند شش، هفت و هشت از کارگروه امور زيربنايي و شهرسازي استان قزوين در تاريخ سوم مهرماه سال92 درباره پيوستن تعدادي از روستاهاي داخل حريم شهر قزوين به عنوان ناحيه منفصل شهري و در عمل به ماده سه دستورالعمل اجرايي قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و تبصره‌هاي آن، روستاهاي مشعلدار، خير آباد، ناصر آباد، نجف آباد، وثوق آباد و حسن‌آباد از جمله روستاهايي بودند که به عنوان نواحي منفصل شهري به شهر قزوين پيوستند.

نظري‌پور ادامه داد: به منظور حل مسائل و مشکلات موجود در رابطه با وضع موجود و طرح  هادي مصوب روستاهاي که به شهر قزوين پيوستند و همچنين توانمندسازي اين نواحي، قراردادي بين سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين و مهندسان مشاور و مطابق با شرح خدمات تدوين و منعقد شد.

وي افزود: اکنون برداشت‌هاي وضع موجود نواحي عنوان شده به پايان رسيده است و با هماهنگي‌هاي انجام شده با مديران شهرداري مناطق يک و سه قزوين و مديران نواحي مربوطه و مديران و کارشناسان حوزه معاونت شهرسازي و معماري و سازمان خدمات طراحي شهرداري، بازديد از اين نواحي نيز صورت پذيرفته است.

اين مقام مسئول گفت: تعدادي از روستاهاي داخل حريم شهر قزوين به عنوان ناحيه منفصل شهري و در عمل به ماده سه دستورالعمل اجرايي قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و تبصره آن، روستاهاي مشعلدار، خير آباد، ناصر آباد، نجف آباد، وثوق آباد و حسن آباد از جمله روستاهايي بودند که به عنوان نواحي منفصل شهري به شهر قزوين طبق سه جلسه کميته راهبري و جلسات کارشناسي و بررسي طرح جلسه فني کميسيون طرح تفضيلي شهر در تاريخ 23خرداد سال جاري مطرح شده است و در کميته فني کميسيون ماده پنج در حال بررسي مي‌باشد.

نظري‌پور بيان کرد: با توجه به اينکه روستاهاي اعلام شده به عنوان نواحي منفصل شهري بوده و با توجه به مسائل و مشکلات موجود در رابطه با طرح هادي روستاهاي اعلام شده و همچنين تعداد ارباب رجوع در اين روستاها، براي هماهنگي طرح تفضيلي روستاهاي بيان شده با طرح تفضيلي شهر و با توجه به توانمندي مشاور، تهيه طرح تفضيلي اين روستاها تحت عنوان متمم قرارداد در برنامه کاري قرار گرفته است که پس از برگزاري جلسات با حضور اعضا کميته راهبري طرح، شرح خدمات تدوين و به مشاور ابلاغ شده است.

وي اضافه کرد: براي پيشبرد طرح نقشه‌هاي پايه روستاها از تبديل عکس‌هاي هوايي به نقشه در اختيار مشاور قرار داده شده است و تهيه طرح‌هاي عنوان شده مراحل پاياني خود را طي ميکند.

پايان پيام

تصاویر مرتبط