سه‌شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

فکوهي، سخنران دوازدهمين همايش ملي شهر و سيماي شهري:

شکوفايي شهري، چيزي جز احساس خوشبختي شهروندان نيست

ناصر فکوهي، مدرس انسان شناسي دانشگاه تهران و مدير موسسه انسان شناسي و فرهنگ گفت: شکوفايي شهري، چيزي جز احساس خوشبختي شهروندان يک شهر و احساس نياز رواني و مادي آنها به باقي ماندن در شهر و ساختن و شکوفا ساختن آن نيست.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ فکوهي در دوازدهمين همايش شهر و سيماي شهري و هفتمين همايش ملي توسعه شهري با عنوان شکوفايي شهري که با حضور مسولان استاني و شهري برگزار شد، افزود: شهر آرماني شهري است که افراد بيشترين تمايل را در آن براي ماندن يعني اقامت داشتن و کمترين علاقه را براي ترک آن داشته باشند.

سخنران دوازدهمين همايش ملي شهر و سيماي شهري افزود: مديريت شهري نقش بسيار مهمي در هم افزايي و جلب مشارکت شهروندان در راستاي شکوفايي شهري دارد به شرط آنکه اين نقش را نه از اخلال تصدي گري بلکه از طريق واگذاري و تفويض اختيارات خود به سازمان هاي مردم محور انجام دهد.

وي بيان کرد: آگاهي و دانش، بينش جامعه و تقويت مسووليت پذيري اجتماعي در روند شکوفايي شهري بسيار اهميت دارد و امام آموزش هم بايد نه تنها در بعد اصل يو اوليه آن يعني انتقال دانش درک شود بلکه بايد به اين نکته توجه داشت که آموزش درست، آموزشي است که در افراد، دروني و به خوبي آموخته شود.

فکوهي بيان کرد: اگر ضوابط و قواعد شهروندي در يک شهر، دروني باشد بدون شک مي‌توان انتظار شکوفايي در آن داشت.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط