سه‌شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

موسوي، سخنران دوازدهمين همايش ملي شهر و سيماي شهري:

شهر قزوين، شهري شايسته براي اجراي طرح ابتکاري شکوفايي شهري است

سيد يعقوب موسوي، دانشيار جامعه‌شناسي و برنامه‌ريزي دانشگاه الزهراء گفت: با توجه به ظرفيت‌ها و استعدادهاي شهر قزوين، اين شهر شهري شايسته براي اجراي طرح ابتکاري شکوفايي شهري است.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ موسوي در دوازدهمين همايش شهر و سيماي شهري و هفتمين همايش ملي توسعه شهري با عنوان شکوفايي شهري که با حضور مسئولان استاني و شهري برگزار شد، افزود: چنين همايش‌هاي فرصت مناسبي براي هم‌انديشي پيرامون عمده‌ترين مسائل و معضلات شهر قزوين در راستاي تحقق شاخص‌هاي شکوفايي آن است.

وي با بيان اينکه طرح شکوفايي شهري يک ديدگاه نويني براي توسعه پايدار شهري است، بيان کرد: اين رويکرد هميشه کامل، جامع و سودمند است و براي زيست انساني در شهر و در خدمت شهروندان قرار دارد.

موسوي محروميت‌زدايي و تأمين عدالت شهري، مسئوليت‌پذيري و مشارکت، اخلاق و حقوق شهروندي، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي شهروندان، توليد و افزايش درآمد و توسعه و رشد اقتصادي از معيارهاي اصلي طرح ابتکاري شکوفايي شهري مي‌باشد.

وي اظهار کرد: براي تحقق شکوفايي شهري، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي بلندمدت ضرورت دارد و مديريت شهري مي‌تواند با بسيج امکانات و نيروهاي مادي و معنوي به کمک متخصصان و نخبگان از طيف‌ها و طبقات مختلف با شناسايي چالش‌ها و معضلات کنوني شهر به نهادسازي و برنامه‌ريزي در اين زمينه اقدام کند.

موسوي گفت: نوعاً در اين نوع گردهمايي‌ها با تقارب آراء و نظرات و بازخواني ايده‌هاي جديد، زمينه علمي و تخصصي در جهت کمک به مديريت شهري فراهم مي‌شود.

موسوي بيان کرد: همايش توسعه و شکوفايي شهر قزوين با تعيين محورهاي عمده‌اي که ناظر بر ابعاد پنهان و کيفي توسعه و حيات شهري است، گامي مهم در نوع خود تلقي مي‌شود و اراده مديران شهرسازي و معماري شهرداري قزوين در گشايش باب گفتگو پيرامون عمده‌ترين مسائل جامعه‌شناختي و شهرسازي براي کمک و برنامه‌ريزي در جهت رشد و شکوفايي قابل‌تحسين و تقدير است.

وي افزود: شکوفايي شهري از مقوله‌هاي راهبردي مي‌باشد که در چند دهه اخير مورد توجه نظريه‌پردازان، سياست‌گذاران و برنامه‌ريزيان شهري قرار گرفته است.

پايان پيام

تصاویر مرتبط