دوشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

با حضور مسوولان استاني و شهري؛

هفتمين همايش ملي توسعه شهري با عنوان شکوفايي شهري برگزار شد

دوازدهمين همايش شهر و سيماي شهري و هفتمين همايش ملي توسعه شهري با عنوان شکوفايي شهري با حضور مسولان استاني و شهري برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ اين همايش با هدف هم انديشي پژوهشگران و صاحبنظران و جلب مشارکت مراکز علمي و تحقيقاتي به منظور هم گرايي پروژه‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در راستاي شکوفايي و اعتلاي کيفيت زندگي شهري ، احياء مفاهيم شکوفايي شهري و تبيين ارتباط آن با رويکردهاي حاکم بر کيفيت زندگي شهري و تدوين سند شکوفايي شهري با رويکرد اعتلاي کيفيت زندگي شهري بر اساس ظرفيت هاي بومي شهر قزوين برگزار شد.

بر اساس اين گزارش؛ محورهاي سخنراني اين همايش 4 شاخص از شکوفايي شهري با موضوعات پايداري زيستي، مساوات و شمول اجتماعي، نظارت شهري و کيفيت زندگي بود.

در اين گزارش آمده است؛ در اين همايش استاندار قزوين و شهردار قزوين به سخنراني پرداختند و همچنين دکتر ناصر فکوهي مدير موسسه انسان شناسي و فرهنگ درباره "نظارت شهري"،  دکتر مجتبي رفيعيان مدرس دانشگاه تربيت مدرس درباره "کيفيت زندگي"، دکتر سيد محمد مجابي معاون سازمان حفاظت محيط زيست درباره "پايداري زيستي" و  دکتر يعقوب موسوي دانشيار جامعه شناسي و برنامه‌ريزي دانشگاه الزهرا درباره "عدالت و شمول اجتماعي" به سخنراني علمي پرداختند.

گفتني است؛ در پايان اين همايش پيش نويس بيانيه دوازدهمين همايش شهر و سيماي شهري و هفتمين همايش ملي توسعه شهري با عنوان شکوفايي شهري توسط نظري‌پور معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين قرائت شد.

همچنين در اين همايش با اهداي لوح تقدير از سخنرانان علمي اين همايش تقدير به عمل آمد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط