دوشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

نصرتي، شهردار قزوين:

طرح شکوفايي شهري آغاز خوبي براي توسعه اقتصادي شهر قزوين است

مسعود نصرتي، شهردار قزوين گفت: برگزاري دوازدهمين همايش شهر و سيماي شهري و هفتمين همايش ملي توسعه شهري با عنوان شکوفايي شهري آغاز خوبي براي پيشرفت و توسعه اقتصادي شهر قزوين بعد از برجام است.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ نصرتي در دوازدهمين همايش شهر و سيماي شهري و هفتمين همايش ملي توسعه شهري با عنوان شکوفايي شهري که با حضور مسئولان استاني و شهري برگزار شد، افزود: طرح ابتکاري شکوفايي شهري از سوي سازمان ملل متحد يک رويکرد نوآورانه مي‌باشد که کشور ايران يکي از استقبال‌کنندگان اين برنامه است.

نصرتي بيان کرد: طرح ابتکاري شکوفايي شهري طرحي است که معيارها و گفتمان سياست‌گذاري را براي ترويج توسعه پايدار شهري با هم ترکيب مي‌کند.

شهردار قزوين گفت: مجمع جهاني شهرهاي اسلامي در ارتباط با طرح ابتکاري شکوفايي شهري اهداف و برنامه‌‎هايي چون معرفي طرح ابتکاري شکوفايي شهري به‌عنوان رويکرد نوين در مديريت شهري به متخصصان و مديران علوم شهري با هدف اجرايي کردن و عملي ساختن شاخص‌هاي طرح شکوفايي شهري در شهرهاي جهان اسلام را دنبال مي‌کند.

رئيس مجمع جهاني شهرهاي اسلامي ادامه داد: ترغيب مديران و متخصصان علوم شهري به توجه و بهره‌گيري از شاخص‌هاي طرح شکوفايي شهري به‌عنوان طرحي با استاندارد جهاني، براي تسريع حرکت به‌سوي توسعه پايدار،  ايجاد زمينه مساعد براي شناسايي بهترين عملکردهاي شهري در شهرهاي اسلامي و تبادل تجارب موفق در حفظ و ارتقاء هويت اسلامي شهرهاي اسلامي از ديگر اهداف و برنامه‌‎هاي مجمع جهاني شهرهاي اسلامي است که طرح ابتکاري شکوفايي شهري دنبال مي‌کند.

وي بيان کرد: در برگزاري همايش امسال با عنوان شکوفايي شهري به دنبال اين هستيم که بتوانيم طرح ابتکاري شکوفايي شهري را به‌صورت بومي با نگاه ايراني و اسلامي به تحقق برسانيم.

نصرتي افزود: با اجرايي کردن طرح ابتکاري شکوفايي شهري مي‌توان بر اساس آموزه‌هاي ديني ويِژگي‌هاي شهرهاي اسلامي را دوباره احياء کرد.


شهردار قزوين گفت: بايد به يک ابتکار عملي برسيم تا بتوانيم طرح ابتکاري شکوفايي شهري که تازه‌ترين دستاورد سازمان ملل متحد مي‌باشد را در شهرها به تحقق برسانيم.

اين مقام مسئول با بيان اينکه بايد با همدلي و هم‌زباني بتوانيم جايگاه شهرهاي اسلامي را به جايگاه واقعي خود برسانيم، تصريح کرد: نتايج اين همايش به مرحله اجرايي بايد برسد و فقط در حد يک همايش باقي نماند.

نصرتي با اظهار اينکه بايد از زمان استفاده کرد و ديگر معطل نظري‌ها، تئوري‌ها و فرهنگ‌سازي نباشيم، گفت: در شهرها نياز است تا شهروندان به شهر و محله خود احساس تعلق داشته باشند و احساس تعلق شهروندان به شهر و محله خود يکي از ويژگي‌هاي مهم شهرها در گذشته بود.

رئيس دوازدهمين همايش شهر و سيماي شهري با بيان اينکه بايد از ظرفيت‌ها استفاده کرد تا بتوانيم در شهرها همدلي و هم‌زباني بين شهروندان ايجاد کنيم، گفت: در گذشته شهروندان در اداره شهر مشارکت و نقش مهمي داشتند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط