یکشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

از سوي شهرداري قزوين صورت گرفت؛

تقديم بودجه پيشنهادي 475 ميليارد توماني سال 95 به شورا

بودجه پيشنهادي سال 95 با مبلغ 475 ميليارد تومان و با 7 درصد افزايش نسبت به سال 94 تقديم شوراي اسلامي شهر قزوين شد.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ مسعود نصرتي شهردار قزوين در جلسه تقديم بودجه 95 به شوراي شهر گفت: بودجه سال گذشته شهرداري قزوين با سازمان‌ها 442 ميليارد و 800ميليون تومان بود که اين مبلغ در سال جاري به 475 ميليارد تومان رسيده است که از اين مبلغ 158 ميليارد تومان بودجه جاري با 17 درصد افزايش و 316 ميليارد تومان بودجه عمراني با 3 درصد افزايش مي‌باشد.

وي به بودجه پيشنهادي شهرداري بدون سازمانها اشاره و بيان کرد: بودجه سال گذشته شهرداري قزوين بدون سازمان‌ها 377 ميليارد تومان بود که اين مبلغ در سال جاري به 414 ميليارد تومان رسيده است که از اين مبلغ 133 ميليارد تومان بودجه جاري با 16 درصد افزايش و 280 ميليارد تومان بودجه عمراني با 7 درصد افزايش مي‌باشد.

شهردار قزوين به تفکيک بودجه مناطق اشاره کرد و گفت: بودجه 95 منطقه يک شهرداري قزوين 31 ميليارد تومان، منطقه دو شهرداري قزوين 15 ميليارد تومان، منطقه سه شهرداري قزوين 16 ميليارد تومان و شهرداري مرکز بيش از 2 ميليارد تومان مي‌باشد.

نصرتي افزود: 17 ميليارد و 400 ميليون تومان براي رديف بودجه برنامه‌ريزي و توسعه شهري، 3 ميليارد و 300 ميليون تومان براي رديف بودجه هدايت دفع آب‌هاي سطحي، 133 ميليارد تومان براي رديف بودجه بهبود عبور و مرور شهري، يک ميليارد تومان براي رديف بودجه ايجاد ساير تاسيسات حفاظتي شهرها، 54 ميليارد و 300 ميليون تومان براي رديف بودجه بهبود شهري، يک ميليارد و 400 ميليون تومان براي رديف بودجه اماکن فرهنگي، ورزشي و توريستي و 42 ميليارد و 400 ميليون تومان براي رديف بودجه ساير تاسيسات و تسهيلات شهري اختصاص پيدا کرده است.

وي با تصريح اينکه بودجه پيشنهادي سال 95 يک ماه زودتر از موعد تهيه شده است، گفت: اميدواريم با افزايش سرعت رسيدگي، بودجه در بهمن ماه به تصويب برسد و کارهاي تشريفاتي براي اجراي بودجه در اسفند ماه آغاز شود.

اين مقام مسوول بودجه‌‎ريزي عملياتي، ثبت وقايع مالي و رسيدن به شيوه حسابداري تعهدي را از شاخصهاي بودجه پيشنهادي 95 عنوان و اظهار کرد: در بودجه 95 تلاش شده است با تاکيدات مقام معظم رهبري و دولت از هزينه‌هاي غيرضروري خودداري شود.

نصرتي با بيان اينکه مهم‌ترين سياست در تدوين بودجه اتمام پروژه‌هاي نيم تمام است، گفت: يکي ديگر از سياست‌هاي تدوين بودجه 95 پرداختن به موضوعات گردشگري است که جذب گردشگر در اولويت قرار دارد.

شهردار قزوين مهم‌ترين پروژه‌هاي سال 95 را ادامه پروژه‌هاي احداث تقاطع غيرهمسطح امام رضا، خليج فارس، قدس و شهيد ابوترابي عنوان کرد و گفت: از مهم‌ترين موضوعاتي که در بوددجه 95 در نظر گرفته شده است توجه به مناطق کمتر توسعه يافته مي‌باشد.

وي با بيان اينکه پروژه‌هاي نيم تمام به شهر خشارت وارد خواهد کرد و سريع‌تر اين پروژه‌ها بايد به پايان برسد، گفت: اگر درآمدهاي خاص مانند انتشار اوراق مسکوک که هماهنگي‌هاي لازم با بانک شهر براي انتشار 100 ميليارد تومان در فروردين و ارديبهشت 95 صورت گرفته است، محقق شود پروژه‌هاي جديد براي شهر قزوين تعريف خواهد شد.

شهردار قزوين با اشاره به موضوع برگزاري اجلاس جاده ابريشم در سال 2016 گفت: در سفري که دولت چين و هيات همراه به ايران داشتند 17 مبادله و موافقت نامه صورت گرفته است که بخش اعظم آن مربوط به مسائل جاده ابريشم مي‌باشد و اين مهم براي ما جاي خوشحالي دارد.

وي با بيان اينکه شهر قزوين نماينده ايران به عنوان 11 شهر مؤسس جاده ابريشم است، گفت: ايجاد اين بستر براي شهر قزوين ارزشمند مي‌باشد که اگر درست برنامه‌ريزي صورت گيرد بهره‌‎برداري خوبي براي ارتقاء موضوعات اقتصادي و فرهنگي و ... صورت خواهد گرفت.

نصرتي بيان کرد: بودجه پيشنهادي با تمام فراز و نشيب‌هاي اقتصادي تدوين شده است و اميدواريم با تمام تلاش و همدلي و مشارکت، بودجه 95 به تحقق برسد.

پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط