دوشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين:

اخذ تعهد از متقاضي پروانه مبني بر جابجايي علمک گاز پس از پايان سفت کاري

فرزانه نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: از مالک يا متقاضي پروانه مبني بر جابجايي علمک‌هاي گاز باقي مانده در معابر عمومي در پي عقب نشيني‌هاي احتمالي پس از پايان سفت کاري تعهد اخذ خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: پيرو پيگيري‌هاي انجام شده در خصوص جابجايي علمک‌هاي گاز باقي مانده در معابر عمومي در پي عقب نشيني هاي احتمالي و با توجه به دستور العمل مديرکل دفتر فني استانداري، ضروري مي باشد هنگام دريافت درخواست متقاضي مبني بر صدور پروانه، نسبت به اخذ تعهد از مالک مبني بر جابجايي علمک گاز حداکثر تا پايان سفت کاري اقدام شده و نيز از صدور پايانکار قبل از جابجايي موضوع ياد شده خودداري شود.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط