یکشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين خبر داد؛

پر کردن چاه‎هاي جذبي در پلاک يا معابر عمومي قزوين

فرزانه نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: در صورت وجود چاه‌هاي جذبي در پلاک يا معابر عمومي در هنگام انجام عقب نشيني در زمان درخواست صدور پروانه، تعهدي مبني بر پر کردن چاه‎هاي جذبي از مالک اخذ خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: بنا به گزارشات واصله درباره قرارگيري چاه‌هاي جذبي پلاک‌هاي در حال ساخت که مشمول عقب نشيني در معابر عمومي مي‌شوند و با توجه به ضرورت ايمن سازي در مناطق ياد شده که در بسياري موارد با ورود خودروهاي سنگين در معابر بازگشايي شده ، منجر به تخريب تاسيسات زير بنايي و نشستهاي خطرناک و بحراني مي شود.

وي اضافه کرد: ضروري مي‌باشد هنگام دريافت درخواست متقاضي مبني بر صدور پروانه، نسبت به اخذ تعهد از مالک مبني بر پر کردن چاه‎هاي جذبي واقع شده در پلاک يا معابر عمومي در هنگام انجام عقب نشيني اقدام کرده و در صورت عدم اهتمام به موضوع فوق از ادامه کار و صدور پايانکار خودداري خواهد شد.

 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط