سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

به ميزباني سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين صورت گرفت؛

برگزاري کارگاه آموزشي معماري و شهرسازي ايراني و اسلامي در قزوين

کارگاه آموزشي – پژوهشي معماري و شهرسازي ايراني و اسلامي در راستاي اجرايي شدن طرح ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري بر اساس آموزه‌هاي شهر اسلامي ايراني برگزار شد.

بهبود نما و منظر شهري دغدغه‌ مسوولان استاني و شهري

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ فرزانه نظري‌پور معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين در اين کارگاه اموزشي گفت: بهبود نما و منظر شهري بر اساس آموزه‌هاي شهر اسلامي ايراني يکي از مهمترين دغدغه‌هاي مسوولان استاني و شهري است.

وي با بيان اينکه هرساله همايشي تحت عنوان منظر شهري در قزوين برگزار مي‌شود، افزود: به دنبال  دستاورد اجرايي براي اين موضوع  هستيم.

نظري‌پور بيان کرد: رسيدن به الگوي اجرايي نما و منظر شهري  يکي از موضوعاتي است که بايد به آن پرداخته شود تا بتوانيم هويت فرهنگي شهر قزوين را احياء نماييم  و با هم‌انديشي در اين کارگاه‌هاي آموزشي مي توانيم به اين مهم دست يابيم.

وي با اشاره به ويژگي شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايده‌آل بيان کرد: بايد به دنبال يک تفاوت مهم بين شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايده‌آل باشيم تا بتوانيم هويت شهر اسلامي را به نمايش بگذاريم.

نظري‌پور اضافه کرد: بايد به الگويي برسيم که شهروندان خود علاقمند به نماها و منظر شهري بر اساس آموزه‌هاي شهر اسلامي ايراني باشند و با اشتياق به اين سمت حرکت کنند.

ضرورت اجراي طرح ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين

محمداسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين نيز با اشاره به برگزاري همايش‌هاي مختلف در شهر قزوين با موضوع شهرسازي و معماري اسلامي گفت: انتخاب شهر قزوين به عنوان دبيرخانه مجمع جهاني شهرهاي اسلامي که شهردار قزوين رئيس اين مجمع مي‌باشد، گوياي اهميت موضوع است.

وي افزود: در اين راستا پروژه طرح ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري بر اساس آموزه‌هاي شهر اسلامي ايراني تعريف شده است و اميدواريم در اجراي اين پروژه به خروجي قابل قبولي دست پيدا کنيم.

حافظي با اشاره به پروژه مذکور که قرارداد اجرايي آن بسته شده است، گفت: در قرارداد شرح خدماتي شامل پنج مرحله اصلي تعريف شده است که عبارتند از: مرحله اول شامل کليات طرح، مرحله دوم، مباني نظري شامل مباني نظري سيما و منظر، مباني نظري شهر ايراني اسلامي و بررسي تجارب مشابه داخلي و خارجي، مرحله سوم تهيه پيوست اجتماعي فرهنگي طرح تحت نظارت تيم راهبري متخصص، مرحله چهارم مطالعات پايه و شناخت وضع موجود شهر قزوين به لحاظ مطالعات کالبدي و منظر و هويت شناسي، مرحله پنجم تدوين برنامه اجرايي طرح شامل راهبردها، ضوابط و پيشنهاد برنامه عملياتي طراحي و ساماندهي نما و منظر شهر با تکيه بر معماري و شهرسازي ايراني اسلامي، مرحله نهايي شامل ارائه طرح اجرايي و الگوسازي يک محور نمونه بر اساس اصول و ضوابط ارائه شده در مرحله قبل.

اين مسوول ادامه داد: با هدف دستيابي به ضوابط و اصول طراحي منتج از پروژه مذکور، نيازمند اطلاع‌رساني عمومي و قرارگيري دست‌اندکاران در جريان اجراي طرح هستيم. همچنين دريافت بازخوردهاي مردمي و نظرات متخصصان در حين اجراي ضوابط در راستاي ارتقاي خروجي طرح از الزامات مهم کاري پروژه است.

حافظي با تاکيد بر اينکه براي ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين بايد به يک باور برسيم، بيان کرد: اميدواريم با برگزاري اين کارگاه آموزشي – پژوهشي معماري و شهرسازي ايراني و اسلامي در راستاي اجرايي شدن طرح در ديست تهيه به نتايج مورد نظر دست پيدا کنيم و همه کارشناسان براي تحقق اجراي اين طرح با ما همکاري داشته باشند.

اعتقاد دروني به فرهنگ ايراني و اسلامي

دکتر حسين سلطان‌زاده، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين و مدير طرح پژوهشي-اجرايي مذکور تأکيد داشت: با اجبار نمي‌توان به اهداف موردنظر دست پيدا کنيم بلکه بايد از طريق ارتقاء فرهنگ و باور بتوانيم نما و منظر شهري را بر اساس آموزه‌هاي شهر اسلامي ايراني بهبود ببخشيم . در غير اينصورت نمي توانيم  اين طرح را اجرايي کنيم.  وي همچنين اضافه کرد قطعا در کنار فرهنگ‌سازي، تعدوين ضوابط و مقررات منسجم نيز مهم است.

سلطان‌زاده با اشاره به درخشش فرهنگ ايراني در سطح جهاني گفت: بايد به فرهنگ ايراني و اسلامي اعتقاد دروني داشته باشيم.

وي افزود: بايد براي اجراي پروژه‌هاي دولتي و عمومي از فرهنگ اسلامي و ايراني استفاده کرد و در اين راستا آگاهي مسوولان بايد افزايش پيدا کند.

ايشان همچنين بيان کردند: مسوولان و مشاوران در اجراي پروژه‌هاي دولتي و عمومي بايد دلسوزانه به فرهنگ ايراني اعتقاد داشته باشند و از فرم نماهاي غربي استفاده نکنند.

در ادامه وي طي يک ارائه‌ي 90 دقيقه‌اي، اهم مباني نظري معماري و شهرسازي ايراني و اسلامي را تشريح و تحليل کرد و با تاکيد بر حذف غرب‌زدگي در معماري گفت: يک بنا بايد ثروت و فرهنگ ايران باشد و در آن مفاهيم عالي معماري خلق شود.

پايان پيام           

 

تصاویر مرتبط