سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين خبر داد؛

صدور پايان کار تک واحدي براي کليه واحدهاي آپارتماني قزوين

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: صدور پايان کار تک واحدي براي کليه واحدهاي آپارتماني ضروريست قبل ازهر گونه اقدام، مراجعين نسبت به اخذ پايان کار واحد مورد نظر اقدام کنند.

نظري پور افزود : رعايت موارد زير براي اخذ پايان کار ضروري و الزامي است.

وي گفت:   بديهي است مالکين (سازندگان) واحدهاي ساختماني وتعاوني‌هاي مسکوني بعد از اخذ پايان کار ساختماني و تهيه صورت مجلس تفکيکي قبل از واگذاري با ارائه صورت مجلس تفکيکي نسبت به اخذ پايان کار در خصوص کليه واحدهاي مستقل بصورت جداگانه اقدام و کليه پايانکارهاي صادر شده را دريافت و به خريداران تحويل کنند.

اين مقام مسئول افزود:  مالک آپارتمان قبل از واگذاري واحدها و انتقال سند مي بايست پايان کار تک واحدي خود را  اخذ و مراحل بعدي اقدام مورد نظر را اعم از دريافت پاسخ استعلام انجام معامله ، پاسخ استعلام بانک ، اخذ پروانه تعميرات و  .....  طي کند .

معاون شهردار اضافه کرد:  هر گونه برابر اصل نمودن پروانه و پايان کار ممنوع مي باشد.

 

تصاویر مرتبط