سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

بيدارمغز، سخنران و مدرس تشريفات کاربردي بين‌المللي:

رعايت آداب در روابط ملي و بين‌المللي يک ضرورت است

دوازدهمين جلسه هم‌انديشي شهردار با مديران و کارشناسان مجموعه شهرداري قزوين با حضور استاد علي محمد بيدارمغز، سخنران و مدرس تشريفات کاربردي بين‌المللي و متخصص طراحي و ارزيابي سخنراني‌ها، گردهمايي‌‌ها، ديدارها و تورهاي ملي و بين المللي برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ علي محمد بيدارمغز، سخنران و مدرس تشريفات کاربردي بين‌المللي و متخصص طراحي و ارزيابي سخنراني‌ها، گردهمايي‌‌ها، ديدارها و تورهاي ملي و بين المللي در اين هم‌انديشي گفت: رعايت آداب در روابط ملي و بين‌المللي يک ضرورت است.

وي با اشاره به اصول و مباني تشريفات کاربردي در روابط بين‌الملل بيان کرد: نمايش اطمينان از خويشتن، مثبت بودن، احساس ارزشمندي، قدرتمندي، جاذبه بيشتر، توفيق افزونتر، رضايت‌مندي، دريافت تحسين و ارتقاي اعتماد و عزت نفس از مزاياي رعايت آداب است.

وي با تاکيد بر اينکه رعايت آداب در روابط ملي و بين المللي يک ضرورت است، افزود: رعايت حرمت خويش و ديگرا يک اصل است.

بيدارمغز ادامه داد: نمايش احترام به ديگران عامل حفظ روان ارتباط و تعامل است و عدم نمايش آداب عامل بي‌احترامي است.

وي اضافه کرد: ديپلماسي وسيله‌اي است که به وسيله آن يک دولت، يک سازمان با يک فرد تلاش مي‌کند در ارتباط با ديگران و از طريق گفت و گو و مذاکره به اهداف خود برسد.

بيدارمغز گفت: امروزه يک ارتباط قوي و سالم مديريت نهادهاي خصوصي را در مسير اهداف خود استوار مي‌کند.

وي اظهار کرد: بسياري از مراودات بين‌المللي به دليل عدم رعايت آداب، شکست مي‌خورد.

بيدارمغز به مزايا و آداب کارت معرف اشاره کرد و گفت: نياز به کارت معرف به دليل تردد مکرر به کشورهاي مختلف براي گسترش تجارت بين الملل يک ضرورت است.

پايان پيام  

 

تصاویر مرتبط