سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۱۴

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

تعهدات صدور پروانه در راستاي ارتقاي کيفيت سيماي شهري اصلاح مي‌شود

فرزانه نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين بر ضرورت اهتمام صاحبان کار امور ساختماني و عمليات عمراني به اجراي دقيق ضوابط و مقررات تاکيد کرد.

به گزارش روابط عمومي حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين ؛ نظري پور افزود : در راستاي صيانت از حقوق شهروندان ضروري است، کليه کارهاي ساختماني با رعايت مشخصات فني مطلوب اقدامي موُثر کنند تا شاهد ارتقاي کيفيت بصري کارگاه‌هاي فعال در سطح شهر و در نتيجه شاهد سيماي شهري مطلوب‌تري باشيم.

وي ادامه داد:  اغتشاشات بصري در اثر طولاني بودن مدت فعاليت کارگاه‌هاي ساختماني و مجتمع‌هاي شهري در حال ساخت به حداقل رسيده تا شهروندان درآرامش رواني و بصري بيشتري به فعاليت‌هاي روزانه خود بپردازند.

معاون شهر سازي و معماري شهرداري قزوين ادامه داد:: در بخشنامه‌اي مديريت مناطق سه‌گانه شهرداري قزوين را موظف کرد قبل از صدور پروانه ساختماني نسبت به دريافت تعهدنامه محضري مبني بر رعايت سد معبر و نيز پوشش کارگاه‌هاي ساختماني، نصب و جمع آوري داربست در مدت تعيين شده و تحت شرايط فني مطلوب اقدام کنند.

نظري پور افزود: مفاد مندرج در پشت پروانه صادره در برخي موارد تکميل و مقررشد از اين پس تعهدنامه مذکور و مفاد آن مبني بر کليه موارد يادشده به‌صورت يکپارچه در دفاتراسناد رسمي از متقاضيان اخذ و در صورت عمل نکردن به تعهدات مسير قانوني در جهت حفظ حقوق شهروندان طي شود .

پايان پيام

تصاویر مرتبط