چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۳۰

مدير سامانه 137 شهرداري خبر داد؛

راه اندازي مجدد سامانه 137 شهرداري قزوين

به دنبال راه اندازي مجدد سامانه 137، اين سامانه تحت نظارت مستقيم شهردار قرارگرفت و تمام واحدهاي شهرداري ملزم به پاسخگويي مي باشند.

 

مديرسامانه 137 شهرداري قزوين درگفت وگو با پيام شهر با بيان مطلب فوق گفت: سامانه 137 شهرداري قزوين چندين سال است كه درشهرداري قزوين تشكيل شده و دو دوره فعاليت داشته است ولي با توجه به اينكه سامانه 137 در دوره اول زيرمجموعه معاونت خدمات شهري و در دوره دوم زير مجموعه روابط عمومي قرار گرفته بود، نتوانست موفقيت چنداني در انجام وظايف خود کسب کند.
رضايي اضافه كرد: بنابراين مصوب شد كه در دوره سومي كه شروع به كار مي كنيم به طور مستقيم تحت نظارت شهردار عمل شود، كه در حال حاضر نيز ناظر عالي اين سامانه شخص نصرتي شهردار قزوين مي باشد.
وي با بيان اينكه در فعال سازي مجدد سامانه نظارت نيز فعال مي شود، اظهاركرد: تمام گزارش هايي كه به دست ما مي رسد توسط ناظران از جهت صحت انجام كارها نيز بررسي مي شود؛ در اين سامانه يك ناظر با شهروندان تماس مي گيرد تا اگر چنانچه كاري به درستي انجام نشده به واحد اجرايي ارجاع شود و در صورتي كه مسوول يك منطقه نياز شهروندي را پاسخ نداده و يا نقصي در كار مشاهده شود، ناظر ميداني بين شهروند و منطقه مربوطه قضاوت مي كند.
مديرسامانه 137 شهرداري قزوين با اشاره به اينكه نتايج تمام اين پيگيري ها به صورت كارنامه ارزيابي در اختيار شهردار قرار داده مي شود، افزود: طي دو جلسه نيز شهردار بر پاسخگويي تمام مديران و معاونين شهرداري تاكيد كرده است و يك جلسه در تاريخ 25 اسفند ماه سال 90 با رابطين تمام سازمان هاي شهرداري و يك جلسه هم با مديران مناطق و مديران عامل سازمان هاي پسماند و پارك ها وفضاي سبز و همچنين معاونت خدمات شهري با توجه به اينكه بيش ترين مراجعه كننده را دارند، تشكيل شده است.
رضايي با اشاره به اينكه سامانه 137 امكان برقراري ارتباط را تا30 تماس به صورت همزمان دارد، گفت: اكنون سه كاربر فعاليت خود را آغاز کرده اند و به مرور زمان با توجه به استقبال بيش تر شهروندان اين كاربران افزايش مي يابد.
وي با بيان اينکه سامانه 137 به صورت شبانه روزي فعال است، يادآور شد: برقراري ارتباط شهروندان با سامانه 137 هيچ گونه هزينه اي نخواهد داشت و شهروندان مي توانند از طريق تلفن همراه نيز با اين سامانه در ارتباط باشند و و درصورتي كه شهروندي مراجعه حضوري داشته باشد، فرم هاي ثبت حضوري براي درج درخواست در اختيار وي قرار مي گيرد و در آينده نزديك امكان برقراري ارتباط از طريق اينترنت نيز ميسر مي شود.
مديرسامانه 137 شهرداري قزوين به پيگيري اين سامانه جهت حل تمام معضلات و مشكلات شهروندان اشاره كرد و گفت: سامانه 137 جهت رفع نيازمندي هاي مردم و به ويژه در حوزه خدمات شهري است و با تدابيري كه شهردار اتخاذ كرده است سامانه 1888 نيز در سال جاري راه اندازي مي شود كه وظيفه دريافت انتقادات، پيشنهادات و تقدير و تشكر مردم از كاركنان شهرداري را به عهده دارد.
 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط