پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين خبر داد؛

تهيه و تدوين ضوابط و مقررات بام سبز از سوي شهرداري قزوين

فرزانه نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: در شهر قزوين به فراخور ضرورت و اهميت موضوع بام سبز، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين اقدام به انجام فعاليت‌هايي در اين راستا کرده است.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري؛ نظري‌پور افزود: بام سبز فضاي سبز طراحي شده‌اي است که با احداث آن در فضاهاي بلا استفاده‌ ساختمان مانند پشت بام و تراس همسو با تکنولوژي مدرن و همخوان با ارزش­‌هاي زيباشناسي، اجتماعي و فرهنگي مي‌تواند در شرايط زيست محيطي اکنون، فضاي سبز از دست رفته شهري را زنده کند و موجبات پايداري محيط، بهبود سلامت رواني و جسمي ساکنان و افزايش کيفيت زندگي شود.


وي گفت: بام سبز از راه‌هاي کنترل جزاير گرمايي در شهرهاي بزرگ است که از چند سال پيش در چند شهر بزرگ دنيا اجرا مي‌شود.
معاون شهردار بيان کرد: جزاير گرمايي مناطقي از کلان شهرهاست که به سبب تراکم ساخت و ساز و جمعيت، دمايي بيشتر از ساير نقاط شهري دارد. شهرداري ها بدون آنكه متحمل هزينه هاي سنگين احداث و نگه داري فضاي سبز شوند باعث گسترش سرانه فضاي سبز توسط خود مردم خواهند شد. 

وي افزود: بام‌هاي سبز علاوه بر اثرات شايان توجهي که بر مطبوعيت هواي شهر دارند باعث جلوگيري از 30درصد هدر رفت انرژي در تابستان و زمستان در ساختمان هاي شهري مي شوند.

اين مقام مسوول ادامه داد: اهميت بام سبز براي متوليان شهري از آن جهت است که با توجه به اينکه شهرداري ها براي گسترش سرانه فضاي سبز به خصوص در مراكز پر جمعيت شهري بايد هزينه سنگيني را بابت خريد زمين و تخريب بناهاي ساخته شده در آن اختصاص دهند و از طرفي احداث پاركي با فضاي كمتر از 10هزار متر مربع بدليل هزينه هاي نگهداري پارك مقرون به صرفه نمي باشد.

وي اضافه کرد: ولي در باغ بام و توسعه هاي عمودي فضاي سبز هيچ هزينه اي بابت خريد زمين و تخريب بنا پرداخت نمي‌شود و بام سبز را مي‌توان حتي در وسعت 100 متر نيز ايجاد کرد.

نظري‌پور گفت: باتوجه به مقررات ملي ساختمان درباره صرفه جويي در مصرف انرژي و مزاياي بام‎هاي سبز در زمينة صرفه جوي  در انرژي،سبزكردن بام‌ها مي‌تواند در راستاي سياست‌هاي ساختمان سازي ملي نيز عمل كند.

اين مقام مسسول بيان کرد: همچنين باتوجه به اينكه در برنامه چهارم توسعة،محوري به نام دولت سبز تعيين و بحث صرفه جوي يا انرژي و ايجاد فرهنگ زيست محيطي و غيره در آن مطرح شده است،سبزكردن بام‌ها در كلانشهرها و شهرهاي بزرگ كشور مي‌تواند در خدمت زمينه سازي براي رسيدن به اهداف دولت سبز تلقي شود.
وي افزود: با توجه به موارد گفته شده طرح ايجاد بام‌هاي سبز در شهرهاي بزرگ از جمله مشهد، اصفهان ، قم و ... اجرايي شده است.
وي گفت: ايجاد فضاي سبز بر روي بام يا بام سبز براي نخستين بار در کشور پس از تعيين مشاور و تهيه طرح مهندسي در شوراي اسلامي شهر شيراز تصويب و به استنادمصوبه شماره 33321 مورخ 13آذر92  شوراي اسلامي شهر درباره  اصلاح مصوبه بام سبز به شماره 20665 مورخ30 آذر 89و همچنين مستند به وظايف مندرج در ماده 71 اصلاحي قانون شوراها آيين نامه طراحي،نظارت واجراي بام سبز به شهرداري شيراز ابلاغ شد.
 
نظري پور بيان کرد: مصوبه بام سبز از سال 90 اجرايي شد تا اواخر سال 1393 حدود 30 هزار مترمربع بام سبز در شيراز اجرا شده است و بر اساس اين ضوابط، مالکاني که بام ساختمان‌هاي خود را سبز کنند از تخفيف عوارض ساختماني و مشاوره رايگان بهره‌مند مي‌شوند.
وي گفت: هم اکنون بام ساختمان‌هاي سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهرداري شيراز و شهرداري منطقه 4 شيراز سبز شده است.
پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط