چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۳

نظري پور معاون شهرداري قزوين :

آغاز طراحي شبكه هاي ارتباطي طرح تفصيلي شهر قزوين

با آغاز طراحي شبكه هاي ارتباطي طرح تفصيلي شهر قزوين اين پروژه وارد مرحله جديدي شد.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت:
پروژه طرح تفصيلي شهر قزوين از 16 اسفند89 فعاليت خود را براساس شرح خدمات تدوين شده در كميته راهبري اين طرح آغاز نمود و با گذشت يكسال از آغاز اين پروژه و برگزاري جلسات هفتگي متعدد با حضور اعضاء محترم كميته راهبري طرح و كارشناسان و مشاور طرح مرحله اول آن كه شامل بررسي طرح هاي فرادست (طرح جامع ، CDS، و طرح مجموعه شهري) ، بررسي و مطالعات تفصيلي مناطق و محلات شهر و همچنين برداشت ها و مطالعات ميداني به اتمام رسيده و هم اكنون پروژه وارد مرحله جديد يعني طراحي شده است، با توجه به اينكه شبكه هاي ارتباطي عامل مهم و تعيين كننده در ساختار فضايي شهر مي باشند.
وي اظهار كرد:مرحله اول طراحي اين پروژه به طراحي محورهاي جمع و پخش كننده و محورهاي دسترسي اختصاص يافته است در اين راستا طرح تفصيلي دو استراتژي كلي در سطح شهر را دنبال خواهد نمود ، استراتژي اول ساماندهي بافت موجود و قديمي شهر كه شامل مناطق يك و دو شهرداري بوده و استراتژي دوم طراحي و آماده سازي محلات و توسعه هاي جديد در بخش هاي شمالي شهر و شمال اتوبان مي باشد شايان ذكر است مبناي اصلي طراحي در كليه مراحل نيز طرح جامع شهر قزوين خواهد بود . با توجه به اينكه منطقه يك شهرداري شهر قزوين در بافت قديم و تاريخي شهر واقع شده است و به دليل بافت پر و ساخته شده اين منطقه و وجود عناصر ميراثي متعدد در آن و همچنين نياز به صرف زمان و دقت بيشتر در اين زمينه كار طراحي شبكه معابر با هدف آرام سازي و ايمن سازي پهنه مركزي شهر و در جهت ارتقاء نقش و عملكردهاي اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي از اين منطقه آغاز شده است
اين مقام مسئول در ادامه افزود:  رويكرد اصلي در طراحي اين منطقه حفظ ساختار كلي منطقه بوده و برحسب نياز و بنا به مطالعات انجام گرفته از جمله بررسي هاي ميداني و ترافيكي صورت گرفته با ايجاد محورهاي جديد مانند محور شهيد انصاري و يا اصلاح و تعريض معابر و نيز در برخي موارد اختصاص بخشي از شبكه معابر بافت با توجه و بهره گيري از عناصر با ارزش فرهنگي ، اجتماعي و ميراثي به پياده براي گردشگران محلي ، شهري و فراشهري و در نتيجه ارتقاء كيفيت عملكردي پهنه ها ، محورها و كريدورهاي محدوده بافت تاريخي شهر ، تلاش مي شود وضع موجود ساماندهي شده و عبور و مرور تسهيل گردد .
وي افزود :به همين منظور جلسات متعددي با حضور كارشناسان فني مناطق مختلف شهرداري ، كارشناسان سازمان محترم ميراث فرهنگي و اعضاء محترم كميته راهبري و مشاور محترم طرح مذكور برگزار گرديده و اميد است با ايجاد تعامل و هماهنگي لازم و بررسي هاي كارشناسي صورت گرفته و درجهت حل مسائل و مشكلات شهروندان در سطح شهر به نتاي.ج قابل قبول و منطقي دست يافت و به زودي شاهد رشد و پيشرفت هرچه بيشتر شهر تاريخي قزوين باشيم .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط