شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۷

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين:

مطالعات طرح تفصيلي نواحي منفصل شهري قزوين به تصويب رسيد

فرزانه نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: مرحله مطالعات پايه طرح تفصيلي نواحي منفصل شهري ناصرآباد و مشعلدار در کميته راهبري طرح تفصيلي تصويب شد.

 

 

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: در اجراي بند 6،7 و 8 از کارگروه امور زيربنايي و شهرسازي استان قزوين در سوم مهرماه 92 درباره الحاق تعدادي از روستاهاي داخل حريم شهر قزوين به عنوان ناحيه منفصل شهري و در عمل به ماده 3 دستورالعمل اجرايي قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و تبصره هاي آن، روستاهاي مشعلدار، خيرآباد (در قالب محدوده روستاي چوبيندر)، ارنجک، ناصرآباد از جمله روستاهايي بودند که به عنوان نواحي منفصل شهري به شهر قزوين الحاق شدند.
 
وي گفت: در اين راستا به منظور حل مسائل و مشكلات موجود در رابطه با وضع موجود و طرح هادي مصوب روستاهاي مذكور و به جهت توانمندسازي اين نواحي قراردادي في مابين سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين و مهندسين مشاور و مطابق با شرح خدمات تدوين شده منعقد شده است.
 
نظري‌پور  بيان کرد: اکنون برداشت‌هاي وضع موجود نواحي مذکور به پايان رسيده و با هماهنگي‌هاي انجام شده با مديران شهرداري مناطق1،2 و 3 قزوين و مديران نواحي مربوطه و مديران و کارشناسان حوزه معاونت شهرسازي و معماري و سازمان خدمات طراحي شهرداري بازديد از اين نواحي نيز صورت پذيرفته است، همچنين اولين جلسه کميته راهبري طرح تفصيلي نواحي منفصل روز يکشنبه 11مرداد94 و با حضور نمايندگان استانداري قزوين، اداره کل راه و شهرسازي استان و معاونت شهرسازي و معماري شهرداري، مديران مناطق و نواحي و کارشناسان مربوطه برگزار شد.
 
معاون شهردار قزوين بيان کرد: همچنين در ادامه معاونت شهرسازي و معماري در جلسه مذکور مهمترين مشکلات و مسائل نواحي منفصل ناصرآباد و مشعلدار همانند کمبودهاي شديد خدمات عمومي، مشکلات مرتبط با گذربندي و عرض معابر، عدم ارتباط مناسب عملکردهاي موجود و شبکه‌هاي دسترسي، عدم تفکيک حرکت سواره از پياده، نامناسب بودن پوشش معابر، مشکلات مرتبط با جمع‌آوري آب‌هاي سطحي در اين محدوده‌ها و ساير مسائل و مشکلات و امکانات و محدوديت‌هاي وضع موجود نواحي به نقل از مديران نواحي و مناطق بازگو شد.
 
وي اضافه کرد: همچنين مقرر شد مهندسان مشاور در هريک از نواحي و متناسب با شرايط و امکانات و محدوديت‌هاي موجود در آنها نسبت به ارائه راه حل مناسب اقدام کنند، همچنين در راستاي هماهنگي طرح‌هاي پيشنهادي با وضع موجود و براي رفع مغايرت‌هاي طرح هادي مصوب اين نواحي با وضع موجود مقرر شدد نقشه‌هاي پايه نواحي به خصوص در نقاطي که اين مغايرت‌ها محسوس مي‌باشد از طريق تبديل عكس‌هاي هوايي به نقشه از سوي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري و حوزه GIS تهيه و در اختيار مشاور قرار داده شود.
 
وي گفت: با توجه به توضيحات مشاور و بازديدهاي به عمل آمده از روند کار، مرحله انجام مطالعات پايه مطابق با شرح خدمات طرح‌هاي نام برده شده از سوي اعضاي کميته راهبري، طرح تصويب و مرحله تهيه طرح تفصيلي اين نواحي شامل پيش بيني جمعيت، برآورد سطوح خدماتي، جهات توسعه، ساختارپذيري شبکه و . . . آغاز شد.
 
شايان ذکر است؛ جلسه بررسي مطالعات پايه مربوط به تهيه طرح تفصيلي پيشنهادي نواحي منفصل ارنجک و خيرآباد نيز به زودي برگزار خواهد شد.
 
 

 

تصاویر مرتبط