پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۷

منجم، رئيس اداره روابط عمومي شهرداري قزوين:

انعکاس 6هزار و 373 خبر از شهرداري قزوين و سازمان هاي وابسته در رسانه‌هاي استاني و کشوري

با همکاري رسانه‌ها در سال گذشته 6هزار و 373 خبر از شهرداري قزوين و سازمان هاي وابسته در رسانه‌هاي استاني و کشوري انعکاس يافته است.

 

رئيس اداره روابط عمومي شهرداري قزوين گفت: با تعامل مستمر با رسانه‌ها در سال گذشته، 6هزار و 373 خبر، گزارش توليدي و پوششي در رسانه‌هاي مکتوب و مجازي اعم از استاني و کشوري از عملکرد شهرداري قزوين و سازمانهاي وابسته انعکاس يافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش قابل توجهي داشته است.
عليرضا منجم با تشريح عملکرد واحد اطلاع رساني و ارتباطات رسانه‌اي اداره روابط عمومي شهرداري قزوين در راستاي همکاري با رسانه هاي گروهي جهت انعکاس اخبار، بيان کرد: در اسفند ماه سال گذشته 696 خبر و 22 آگهي در رسانه‌هاي گروهي استاني و کشوري و ضميمه هاي آن منتشر شده است.
 
وي با بيان اينکه خبرگزاري ايرنا با انعکاس 660، خبرگزاري ايلنا با 554، خبرگزاري فارس با 352 و خبرگزاري موج با 143 خبر به ترتيب بيشترين همکاري را در سال گذشته با مجموعه شهرداري قزوين و سازمانهاي وابسته در انعکاس اخبار و اطلاع رساني از آخرين اقدامات مديريت شهري داشتند، افزود: در بخش هفته نامه‌هاي استان قزوين، هفته نامه حديث قزوين با انعکاس 161 خبر، هفته نامه مينودر با 128 خبر، هفته نامه تاک قزوين با 89 خبر و هفته نامه تابان با 80 خبر بيشترين همکاري را در اطلاع رساني با اين مجموعه در همين مدت داشتند.
 
منجم همچنين به انعکاس 536 خبر در روزنامه ولايت قزوين اشاره و بيان کرد: ضميمه روزانه و استاني روزنامه ايران با عنوان "ايران زمين" با انعکاس 330 خبر، ضميمه هفتگي روزنامه همشهري با انعکاس 156 خبر، ضميمه ماهنامه روزنامه کار و کارگر با انعکاس 80خبر و ضميمه روزنامه جامجم با انعکاس 72 خبر بيشترين همکاري را با اين مجموعه شهرداري قزوين در امر اطلاع رساني داشتند.
 
اين مسوول با بيان اينکه همچنين در سال گذشته روزنامه‌هاي سراسري فرهيختگان، جمهوري اسلامي، اطلاعات و دنياي اقتصاد به ترتيب با انعکاس 87، 60، 46 و 34 خبر بيشترين همکاري را با اداره روابط عمومي شهرداري قزوين داشتند، اظهار کرد:  آمارها نشان مي‌دهد که اداره روابط عمومي شهرداري قزوين  با تدوين رويکرد و تعامل جديد با رسانه‌ها و ايجاد واحد اطلاع رساني و ارتباطات رسانه اي در ‌شهرداري قزوين توانسته کميت و کيفيت اطلاع رساني را از طريق رسانه هاي گروهي به شهروندان را افزايش دهد.
منجم با اشاره به رويکرد جديد ارايه آگهي‌ها به رسانه‌ها در شهرداري قزوين و ساماندهي اين موضوع از سال 89تا کنون گفت: در سال گذشته 410 آگهي و همچنين در اسفند ماه سال جاري نيز 22 آگهي در رسانه‌هاي مکتوب استاني و کشوري منتشر شده است که اين ميزان حدود 65 درصد کاهش نسبت به سال 89 داشته است.
مدير اداره روابط عمومي شهرداري قزوين از همکاري رسانهها استاني و کشوري اعم از مکتوب و مجازي در امر اطلاع رساني و پوشش اخبار تشکر کرد و گفت: همکاري رسانه‌ها با نهادها به ويژه مديريت شهري و انعکاس اخبار فعاليت ها و رويدادها باعث مي‌شود، شهرداري قزوين در انجام ماموريت‌هاي محوله در مسير توسعه شهر موفق‌تر عمل کند و مردم نيز همراهي قابل ملاحظه اي با شهرداري داشته باشند.
 
منجم اظهار اميدواري کرد: همکاري رسانه‌ها با نهادها به ويژه مديريت شهري و انعکاس اخبار فعاليت‌ها و رويدادها در سال جاري بيشتر از سال گذشته باشد تا مديريت شهري بتواند سريع تر به اهداف موردنظر خود برسد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط