یکشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۲۱

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين خبر داد؛

ضرورت تحقق نماي ايراني – اسلامي در سطح شهر قزوين

در معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين و با نظارت سازمان خدمات طراحي پروژه "ارتقا هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري بر اساس آموزه هاي شهر ايراني - اسلامي " در دستور کار خود قرار داده است که در حال حاضر مطالعات مرحله اول و مباني نظري اي

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با اعلام اين پيام گفت : زيبايي تصوير ذهني شهروندان از محيط اطراف خود در شهر تا اندازه زيادي به اندازه ابعاد اجتماعي – فرهنگي و تأثير منظر شهري بر هويت شهر وابسته مي باشد . در سالهاي اخير تلاش هاي بسياري در زمينه ارتقاي منظر شهري در شهر قزوين اتفاق افتاده است که از آن جمله مي توان به سلسله همايش هاي شهر و سيماي شهري و همايش هاي ملي توسعه شهري و پروژه مطالعه و تدوين ضوابط نما براي ساختمانهاي شهر قزوين ( به تفکيک بافت قديم ، مياني و جديد شهر) و . . . اشاره نمود ، که همگي زمينه ساز آينده اي روشن تر و هويتي خواناتر براي منظر شهري شهر تاريخي – فرهنگي قزوين خواهند بود .

 

وي اضافه کرد: با نگاهي به اغتشاشات ، آشفتگي ها و نابساماني هاي بصري – کالبدي امروزي به نظر مي رسد مديريت بصري واقعي شهر که همه ابعاد کالبدي ، فضايي و فعاليتي از مقياس شهر تا مقياس محلات شهري را دربر داشته باشد ضروري بوده که مي توان براي دستيابي به اين مهم در وهله اول نوعي ايجاد هماهنگي در نماي ساختمانها را مد نظر قرار داد .
فرزانه نظري پور اضافه كرد : به طور کلي در شهر قزوين با وجود کالبد و ويژگي هاي فيزيکي منحصر به فرد و تأثيرپذيري بالايي که از تعاليم و جهان بيني اسلامي و فرهنگ ايراني داشته ، همچنين قدمت تاريخي 1500 ساله آن و وجود آثار تاريخي ، مساجد و اماکن مذهبي و برخورداري اين شهر از انديشمندان و صاحبنظران علوم ديني احداث ابنيه در خيابانها و در سطح محلات شهر قزوين با نماهاي ناهماهنگ و ناموزون و گرايش عمومي در سطح شهر به سمت متفاوت کردن ساختمان ها از بناهاي همجموار و مغايرت آن با الگوهاي يک شهر ايراني اسلامي مناسب نمي باشد .  لذا با توجه به ظرفيت بي نظير شهر قزوين براي تبديل شدن به يك الگوي مناسب در معماري و شهرسازي در جهان اسلام و در جهت عملياتي شدن معماري و شهرسازي اسلامي – ايراني به خصوص در حوزه نما و منظر شهري و فرهنگسازي در سطح جامعه و با توجه به لزوم برنامه ريزي شهرها و ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي تصميم گيرنده به خصوص در حوزه فرهنگي و اجتماعي و ضرورت حل مسائل شهري و بحران ها از طريق اصلاح رفتار شهروندان و فرهنگ سازي در سطح جامعه مي توان با آگاه سازي و آشنايي مردم با موضوع و پشتيباني علمي و پژوهشي نقش بسيار مهمي در اين زمينه ايفا نمايد . به طوري که با برنامه ريزي ها، وضع قوانين و ضوابط، و پشتيباني علمي و فرهنگي دانشگاه ها و مراكز حوزوي ، آگاه سازي مردم با استفاده از الگوهاي مناسب و در شان يك جامعه اسلامي ايراني از طريق رسانه ها مي توان به سوي مقصد مناسب گام برداشت.
 
نظري پور خاطرنشان کرد:  برمبناي وظايف محوله براساس سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله، سياست‌هاي كلي نظام در بخش شهرسازي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (موضوع تدوين و ترويج الگوهاي شهرسازي و معماري اسلامي- ايراني) و به منظور هماهنگي مطالعات برنامه‌ريزي و طراحي بناها، فضاهاي شهري و طرح‌هاي توسعه شهري با ويژگي‌هاي شهرسازي و معماري اسلامي- ايراني، شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 14/12/1391شاخص‌هاي لازم‌الرعايه جهت نيل به شهرسازي و معماري اسلامي- ايراني را تصويب كرد .در اين راستا شهرداري قزوين با همکاري حوزه معاونت شهرسازي و معماري و با نظارت سازمان خدمات طراحي پروژه "ارتقا هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري بر اساس آموزه هاي شهر ايراني - اسلامي " در دستور کار خود قرار داده است که  در حال حاضر مطالعات مرحله اول و مباني نظري اين پروژه تدوين و طي جلسات متعدد بررسي گرديده است . هدف از اين طرح شناسايي معيارهايي براي هويت بخشي به نماهاي شهري و افزايش هويت ايراني اسلامي در راستاي کاهش اغتشاشات و بي محتوايي نماهاي موجود شهري شهر قزوين است. اين طرح با مطالعه بر مفاهيم معماري و شهرسازي اسلامي - ايراني با تکيه بر بررسي معماري و شهرسازي منتسب به شهر قزوين به دنبال افزايش هرچه بيشتر کيفيت نماها و منظر شهري در قزوين است. در اين راستا ضوابطي براي ارکان نما و منظر شهر تعريف مي شود و با ارائه روش هاي مناسب مديريتي، راهکارهاي اجرايي نمودن اين معيارها بگونه اي که قابل پايش و ارزيابي در مراحل مختلف باشد فراهم مي گردد.
لازم بذکراست : اهم اهداف اين طرح عبارت است از: 1- ارتقاء هويت ايراني – اسلامي شهر قزوين 2- ارتقاء کيفيت منظر شهري بر اساس اصول و آموزه هاي ايراني اسلامي 3- کاهش اغتشاشات بصري 4- افزايش هويت فرهنگي – تاريخي شهر قزوين 5- افزايش حس مکان در فضاهاي شهري همچنين در راستاي اجرايي نمودن فرمايشات مقام معظم رهبري و تأکيدات ايشان مبني بر الگوي نماي ايراني اسلامي و در جهت نهادينه کردن فرهنگ استفاده از معماري ايراني اسلامي در نماي ساختمان ها ،شهرداري قزوين و به همت کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي محترم شهر قزوين با تشکيل کميته فرهنگي معماري اسلامي – ايراني جهت تحقق اين امر مهم گام برداشته و ساير حوزه ها و نهادهاي اجرايي شهر از جمله اداره کل راه و شهرسازي استان ، سازمان نظام مهندسي استان و دانشگاه ها و. . . با عضويت در اين کميته گام هاي مؤثر در جهت فرهنگ سازي و اجرايي نمودن ضوابط و مقررات تدوين شده در پروژه ياد شده را برداشته اند .به طور کلي کميته مذکور از طريق ارائه راهکارهاي مؤثر جهت  مشاركت مردم و اجتماعات و با بهره گيري از ابزارهاي متعدد فرهنگي و اطلاع رساني سعي در  فرهنگ سازي و ارائه برنامه هاي آموزشي جهت آگاه سازي جامعه و سياست هاي تشويقي در جهت نيل به اهداف مذكور را به عنوان مهمترين راهکارهاي برون رفت از چالش هاي موجود در زمينه منظر شهري و از طريق آموزه هاي ايراني اسلامي را در دستور کار خود دارد  .

 

تصاویر مرتبط