چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

کريميان، مديرکل طرح‌هاي شهري شهرداري تهران:

وضعيت نامطلوب سيماي منظر شهري همچنان ادامه دارد

فقدان ضوابط خاصي در طراحي سيماي منظر شهري باعث شده وضعيت نامطلوب سيماي منظر شهري همچنان ادامه پيدا کند.

 

کريميان، مديرکل طرح‌هاي شهري شهرداري تهران گفت: در زمينه نما و جداره‌هاي شهري بيش از 20سال است که مطالعات انجام شده ولي از نظر اجرا در شهرها نمود چنداني نداشته است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ دکتر کريميان در هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي  با انتقاد از وضعيت سيماي منظر شهري افزود: نبود ضوابط خاصي در  طراحي سيماي منظر شهري باعث شده وضعيت نامطلوب منظر سيماي شهري همچنان ادامه پيدا کند.
وي با بيان اينکه يک حلقه گمشده بين مجريان و دانشگاهيان و مردم براي داشتن منظر سيماي شهري مطلوب وجود دارد، بيان کرد: براي داشتن نما و جداره مناسب نقطه نظرات مردم بسيار مهم است که قبل از طراحي بايد به آن پرداخته شود.
کريميان با تاکيد بر اينکه حلقه گمشده بايد احياء شود، افزود: طراحان بايد طرحي را به مردم ارايه دهند که با توجه به خواسته  و سليقه آنها طراحي شده باشد.
مديرکل طرح‌هاي شهري شهرداري تهران با بيان اينکه بسياري از مطالعات منظر شهري در کتابخانه‌ها دارد خاک مي خورد، بيان کرد:  براي ساماندهي سيماي منظر شهري با توجه به سليقه مردم، برنامه‌هاي بلند و کوتاه مدت تعريف شود و اين کار بايد از خود مديران شهري آغاز شود.
اين مقام مسوول ادامه داد: طراحان و معماران بايد در طراحي به بررسي اصول معماري اسلامي، شيوه هاي معماري و سهم ايران در زيبا شناسي بپردازند و همچنين با توجه به طرح هاي فرادست به يک سند راهبردي براي بهره برداري برسند.
 
 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط