چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

مصطفوي، دبير شوراي عالي امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران:

هر ايده‌اي توسط مديران شهري نبايد بدون مطالعات اجتماعي اجرايي شود

هر ايده‌اي توسط مديران شهري نبايد بدون مطالعات اجتماعي اجرايي شود چراکه تاثيرات منفي زيادي را در پي خواهد داشت.

 

دکتر سيد رضا مصطفوي، دبير شوراي عالي امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران گفت: عدم توجه به مقوله اجتماعي و فرهنگي در توسعه شهر باعث ايجاد پيامدهاي منفي شده است که بايد جلوي اين موضوع را با مطالعات اجتماعي با جديت گرفت.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ مصطفوي در هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي با اظهار اينکه با برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي با رويکرد فرهنگي و اجتماعي با حضور اساتيد و پژوهشگران در سال هاي گذشته باعث شده در حال حاضر کمبود دانش توليد شده و پژوهشگر در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي نداشته باشيم، بيان کرد: برگزاري کارگاه هاي آموزشي بستر مناسبي است تا رشته علوم اجتماعي در دانشگاه ها عملياتي شود چراکه هم اکنون رشته علوم اجتماعي در دانشگاه به شدت به صورت نظري آموزش داده مي شود.
وي با بيان اينکه قبل از تصويب هر طرحي و اتخاذ سياستي بايد مطالعات اجتماعي انجام شود، افزود: در شهر تهران اين موضوع تا حدودي حل شده است اما در ساير استان ها به اين موضوع به شکل جدي پرداخته نشده است که بايد در اين زمينه پيگيري بيشتري از طرف مديران شهري صورت گيرد.
دبير شوراي عالي امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران با تاکيد بر اينکه داشتن رويکرد اجتماعي و فرهنگي يکي از ضرورت هاي جامعه و دستگاه هاي اجراي است، گفت: اقدامات بسيار مهمي مديران شهري در توسعه شهر انجام دادند اما عدم توجه به مقوله اجتماعي و فرهنگي باعث شده به جاي اينکه اجراي پروژه اي اثر مثبت داشته باشد اثر منفي به خود بگيرد.
اين مقام مسوول با بيان اينکه قبل از اجراي هر طرحي بايد مطالعات تکميلي از جمله ضرورت اجراي طرح و روش‌هاي اجراي طرح صورت گيرد، بيان کرد: هر ايده اي را نبايد با مطالعات اجتماعي اجرايي کرد چراکه تاثيرات منفي زيادي را در پي دارد.
وي ادامه داد: بايد در تمام دستگاه‌هاي اجرايي واحدي باشد تا تماميه نظرات کارشنان را قبل از اجراي طرح جمع آوري و مورد بررسي قرار دهد و از نگاه هاي مختلف به اجراي طرح بپردازد.
مصطفوي با اشاره به اينکه اجراي طرح هاي بزرگ براي بررسي بايد به مشاور سپرده شود، افزود: داشتن واحد مستقل براي بررسي اجراي پروژه‌ها از نظر همه جوانب باعث خواهد مديران شهري در اجراي هر طرحي دقت نظر بالايي داشته باشند.
  پايان پيام

 

تصاویر مرتبط