چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

فاضلي، ارزياب تاثيرات فرهنگي – اجتماعي پروژه تخريب پل ري؛

بايد در اجراي هر طرحي منافع شهروندان جدي گرفته شود

در اجراي هر طرحي بايد منافع شهروندان جدي گرفته شود تا شهروندان با اظهار رضايت در اجراي طرح‌هاي بعدي با مديران شهري مشارکت کنند.

 

دکتر فاضلي، ارزياب تاثيرات فرهنگي – اجتماعي پروژه تخريب پل ري گفت: قبل از اجراي هر طرحي بايد همه پيوست‌هاي فرهنگي، اقتصادي و مهندسي در کنار هم مورد بررسي قرار گيرد و اين اصل براي مديران شهري بايد مهم باشد.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ دکتر فاضلي در هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي به تشريح مطالعات اجتماعي و فرهنگي تخريب پل ري پرداخت و بيان کرد: قبل از مطالعات اجتماعي و فرهنگي براي تخريب پل ري به نظر مي رسيد با تخريب اين پل مشکلات آلودگي هوا، تمايل به نوسازي بافتهاي فرسوده و مجرد نشيني و ساير مشکلات اجتماعي در اين منطقه حل خواهد شد که با اتمام مطالعات اين موضوع کاملا اشتباه بود و از تخريب اين پل که اعتبار زيادي را براي احداث آن هزينه شده بود جلوگيري شد.
وي با بيان اينکه با تخريب اين پل نه تنها مشکلات موجود حل نمي شد بلکه پيامدهاي منفي ديگري نيز در پي داشت، افزود: بايد قبل از اجراي اين پل که ماهيت فيزيکي و اقتصادي داشت بايد مطالعات اجتماعي آن با توجه به ماهيت اجتماعي انجام مي شد که متاسفانه صورت نگرفته بود ولي باز هم قبل از تخريب پروژه با مطالعات اجتماعي از خسارت هاي بسياري جلوگيري شد و براي حل مشکلات اين منطقه بايد از راهکارهاي ديگر استفاده شود.
اين کارشناس ادامه داد: جلوگيري از هزينه 19ميليون توماني براي تخريب پلي که 20ميليارد تومان هزينه شده بود اهميت بررسي اجتماعي و فرهنگي هر طرحي قبل از اجرا را نشان مي دهد که بايد اين مهم جدي گرفته شود.
فاضلي بعد از توضيحات کامل در خصوص مطالعات اجتماعي اين پروژه بيان کرد: مديران شهري بايد با مطالعات اجتماعي زير مجموعه هاي خود را کنترل کنند تا از پيامدهاي منفي برخي از اطلاعات نادرست و سوء استفاده ها جلوگيري شود و اين مهم بايد در مجموعه مديريت فرهنگ سازي شود.
وي در ادامه با اظهار اينکه فرهنگ سازي بسياري از موضوعات در بين شهروندان گفتنش راحت مي باشد ولي اجراي آن کار مشکلي است، افزود: مديران شهري بايد از گروه ارزيابان بخواهند که منافع شهروندان و جامعه را به خوبي براي شما تشريح کنند.
اين کارشناس اضافه کرد: مديران شهري بايد از ارزيابان بخواهند که بررسي کنند چرا شهروندان با مديران شهري همراهي ندارند و چه شهري از نظر آنان ايده آل است.
فاضلي با اظهار اينکه در همه موضوعات نبايد فقط به پيوست فرهنگي تاکيد شود، گفت: همه پيوست هاي فرهنگي، اقتصادي و مهندسي بايد در کنار هم در اجراي پروژه ها ديده شود و اين اصل بسيار مهم است.
وي با بيان اينکه انتظارات بايد در حد واقعي در اجراي هر طرحي باشد، بيان کرد: در اجراي هر طرحي بايد منافع شهروندان جدي گرفته است تا شهروندان با اظهار رضايت در اجراي طرح هاي بعدي با مديران شهري مشارکت داشته باشند.
فاضلي در ادامه با اشاره به آثار تاريخي شهر قزوين گفت: با توجه به تعداد آثار تاريخي در شهر قزوين بايد برنامه اي ثبت شود تا قزوين با يک برند توريستي معرفي و شناخته شود و اين موضوع تا حالا مورد غفلت قرار گرفته است.    
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط