سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

دكتر پيران، جامعه شناس و پژوهشگر شهري؛

با رويکرد محله محوري مي توان زمينه همکاري شهروندان را فراهم کرد

بعد از گذشت سال‌هاي متمادي، هنوز از مشاركت واقعي مردم به صورت منسجم و نظام دهي شده در اجراي پروژه هاي عمراني استفاده نشده است.

 

دكتر پرويز پيران، جامعه شناس و پژوهشگر شهري گفت: هنوز از مشاركت واقعي مردم به صورت منسجم و نظامدهي شده  در اجراي پروژه هاي عمراني بعد از گذشت سالهاي متمادي استفاده نشده است و اين مهم نشات گرفته از عدم توجه به رويکرد اجتماعي و فرهنگي در اجراي پروژه هاي عمراني است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ پيران در هشتمين همايش ملي شهر و شيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي با اظهار اينکه توسعه پايدار شهري بايد در کنار مديريت يکپارچه به تحقق برسد، افزود: با رويکرد محله محوري مي توان زمينه همکاري شهروندان را فراهم کرد چراکه محله محوري بر پايه نظر و انتخاب مردم انجام مي شود.
وي با اشاره به اينکه در ايران دانش نظريه را از ساير کشورها مي‌گيريم و همان را در پروژه ها اجرايي مي کنيم و اين موضوع باعث شده نتيجه مناسب را نبينيم، بيان کرد: بايد اين خلا مرتفع گردد و نظريه هاي در کشور ما اجرايي گردد که برگرفته از ماهيت اين کشور باشد.
اين استاد دانشگاه گفت: شهروندان ايراني در زمينه هاي مذهبي و خانوادگي مشارکت خيلي خوبي دارند، افزود: شهروندان در زمينه هاي اداري مشارکت ندارند و به صورت خودمحور فعاليت مي کنند که بايد در اين زمينه آسيب شناسي موثري انجام  گيرد تا اين مشکل که از اهميت خاصي برخوردار است مرتفع گردد.
وي اظهار کرد: الگوهاي طراحي شده در قالب فني و مهندسي و بدون رويکرد فرهنگي و مذهبي انجام مي شود و اين موضوع باعث شده نتوانيم در طراحي الگوها موفق باشيم.
پيران در خصوص چرايي عدم مشارکت شهروندان با مديران شهري با مثال توضيح داد: يک شهروند با پس انداز و سرمايه کم خود در بافت فرسوده منزل کوچکي تهيه مي کند و اين سرمايه کوچک براي او يک سرمايه بزرگ محسوب مي شود و از طرفي مديران شهري به همان سرمايه شهروند انگ بافت فرسوده مي زنند و اين نوع گفتن باعث مي شود شهروند از مديران شهري دلسرد شود و هيچ مشارکتي نداشته باشد و اين موضوع نشان مي دهد حتي در اجراي طرح نوسازي بافت‌هاي فرسوده به رويکرد اجتماعي و فرهنگي توجه اي نشده است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه دستگاه هاي تحقيقاتي فقط مي توانند تسهيلگر حل مشکل مشارکت شهروندان باشند، افزود: مديران شهري براي مشارکت شهروندان در اجراي پروژه ها بايد به خواسته هاي آنان بر اساس نيازشان توجه کنند تا اين مشکل مرتفع گردد.
وي با تاکيد بر اينکه نهادينه کردن مشارکت شهروندان بايد درون سازي شود، گفت: بايد نظريه هاي دنيا را براي اجرا در کشورمان با الگوهاي خودمان کامل کنيم تا بتوانيم در عمل آن را به نحو خوب اجرا کنيم.
پيران در ادامه به تشريح پنج نظريه در زمينه هاي مشارکت شهروندان پرداخت و در اين زمينه توضيحات تخصصي را براي حاضرين جلسه ارايه کرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط