سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

نظري پور معاون شهرداري قزوين :

هشتمين همايش شهر و سيماي شهري

نتايج همايش سيماي شهري پيوست فرهنگي پروژه هاي شهرداري مي شود.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با اعلام اين خبر افزود : نتايج هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري از سال آينده در پروژه مطالعاتي شهرداري قزوين به عنوان يك پيوست جديد به صورت پيوست اجتماعي و فرهنگي لحاظ خواهد شد.
 
اين مقام مسئول در ادامه افزود: در سالهاي گذشته با همت حوزه معاونت شهرسازي و معماري ، همايش هاييدر حوزه  شهر و سيماي شهري بر گزار شده كه تا کنون شاهد برگزاري  هفت همايش در اين خصوص بوده ايم  و در حال حاضر نيز هشتمين برگزار شد.
وي ادامه داد : نخستين همايش شهر و سيماي شهري شهرداري قزوين در سال 1383 که با محوريت تراکم و سيماي شهري قزوين برگزار گرديد. و در سال 1384 نيز اين همايش با شش محور ساماندهي بافت هاي حاشيه شهر ، بهبود کيفيت و حمل و نقل شهري ، مقاوم سازي ساختمانها ، مناسب سازي فضا براي معلولين و جانبازان ، هويت بخشي به سيما و کالبد شهري ، احياء بافتهاي تاريخي و فرسوده شهري داشتيم .
 
معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين اضافه كرد : در سال 1385همايش سيماي شهري  متفاوت با دو همايش سالهاي گذشته همراه با نمايشگاه  برگزار شد كه احياء بافتهاي فرسوده شهري ، بهبود کيفيت حمل و نقل شهري ، مقاوم سازي ساختمانها ، مناسب سازي فضا براي معلولين و جانبازان ، هويت بخشي به سيما و کالبد شهري ، مبحث 19 مقررات ملي (انرژي خورشيدي) محورهاي اين همايش بود.
 
وي با اشاره به برگزاري همايش سيماي شهري در سال 1386 توضيح داد : اين همايش در سال 86 با پنج محور  بافتهاي تاريخي و فرسوده، مبحث 19GIS وGPRS                   
CDS مکاتب معماري برگزار شد.
 
نظري پور اعلام كرد: در سال 1387 با تلاش مسؤولين همايش شهر و سيماي شهري به دبيرخانه ملي شهر و سيماي شهري طي دستوري از سوي رييس محترم جمهوري اسلامي ارتقا پيدا کرد.
 
در سال 1388 پيش همايش مکتب معماري قزوين با محورهايمنظر شهري تاريخي و چشم انداز توسعه شهر قزوين
شناسايي ويژگي هاي معماري و شهرسازي قزوين برگزار شدو در سال 1389 دومين همايش ملي توسعه شهري با رويکرد ارتقاء منظر شهري و هفتمين همايش شهر و سيماي شهري با محوريت منظر شهري، يک امتياز عمومي رويکرد منظرين در پروژه هاي شهري برگزار شد.
 
وي با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در توجه به موضوعات فرهنگي و اجتماعي در کليه فعاليت هاي اجرايي و مطالعاتي کشور و نيز در راستاي اهداف برنامه چهارم توسعه و با درايت شهردار محترم قزوين هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد اجتماعي و فرهنگي برگزار مي گردد.
 
معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين در خصوص نتايج برگزاري اين همايش ها اظهار كرد:
 تاکنون نتايج حاصل از اين همايش ها در برنامه ريزي ، پروژه هاي مطالعاتي و اجرايي مورد توجه قرار گرفته و نتايج همايش هشتم نيز از سال آينده در پروژه مطالعاتي شهرداري قزوين به عنوان يک پيوست جديدبه صورت پيوست اجتماعي و فرهنگي لحاظ خواهد شد.

 

تصاویر مرتبط