سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

دکترايازي، معاون اموراجتماعي وفرهنگي شهرداري تهران:

توسعه شهر با رويکردفرهنگي -اجتماعي بايد با جديت بيشتري پيگيري شود

توسعه شهر با رويکرد فرهنگي و اجتماعي در برنامه پنجم توسعه بايد با جديت بيشتري پيگيري شود.

 

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران گفت: حرکت به سمت توسعه شهر با رويکرد اجتماعي و فرهنگي يکي از ضرورتهاي اداره شهري خوب و با نشاط است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ سيد محمد هادي ايازي در برنامه هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري وسومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري درباره پيوست فرهنگي و اجتماعي در اقدامات عمراني در برنامه پنجم توسعه بيان کرد:  اين مهم که يکي از تاکيدات مقام معظم رهبري است اما متاسفانه اهميت کمتري داده شده است که بايد به سرعت در دستور کار قرار گيرد.
وي با بيان اينکه ما به عنوان مديران شهري بايد توجه داشته باشيم به موضوعات اجتماعي و فرهنگي بيشتر بپردازيم، گفت: انقلاب کشور ما يک انقلاب فرهنگي بود و رهبران ما هم افراد فرهنگي بودند بر اين اساس مقوله فرهنگ بايد با جديت بيشتري پيگيري شود.
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهرانبه معضلات عدم توجه به رويکرد فرهنگي و اجتماعي در اجراي پروژه هاي عمراني اشاره و بيان کرد: در شهري که به رويکرد فرهنگي واجتماعي توجه نشود قطعا آن شهر به فضاي بي دفاع شهري تبديل خواهد شد و توسعه شهر متوازن نخواهد بود.
اين مقام مسوول با تاکيد بر اهميت توسعه شهر با فرهنگ شهري گفت: اگر توسعه شهر با رويکرد فرهنگي و اجتماعي باشد در آن شهر براي مديريت دغدغه کمتري وجود دارد.
ايازي با بيان اينکه رشد کالبدي شهر بايد يک روح حاکم باشد و آن روح نيز فرهنگ است، بيان کرد: عدم توجه به فرهنگ باعث اختلال در رشد شهر خواهد بود بر اين اساس داشتن رويکرد فرهنگي و اجتماعي براي توسعه هر شهري يک ضرورت است.
وي با تاکيد بر اهميت توجه به شهروند در مديريت شهري افزود: گروه هاي مختلفي در يک شهر زندگي مي کنند بر اين اساس بايد بتوانيم به نيازهاي همه اقشار جامعه پاسخ دهيم وگرنه آسيب هاي اجتماعي متعددي گريبان گير مديريت شهري خواهد بود.
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران  با بيان اينکه بايد در هر شهري با رويکرد فرهنگي براي هر گروهي از مردم برنامه داشته باشيم، بيان کرد: بايد توسعه شهري به گونه اي نباشد که فاصله شمال و جنوب بيشتر شود چراکه اين فاصله آسيب پذير است.
اين مقام مسوول  با بيان اينکه مديران شهري همه مهندس هستند و نگاه مهندسي دارند، گفت: جنبه اجتماعي در توسعه شهري بسيار حائز اهميت است و نبايد در اجراي طرح هاي عمراني فقط نگاه مهندسي مي کرد.
ايازي با تاکيد بر اينکه شهر بايد محلي آرام براي زندگي شهروندان باشد، افزود: تميزي شهر، بهبود عبور و مرور و داشتن هويت شهري اولويت هاي مطالبات شهروندان است که بايد در ابتداي کار پاسخ داده شود و اين معيار موفقيت مديران شهري از نگاه شهروندان است.
وي اضافه کرد: براي اينکه توسعه شهر رو به رشد باشد بايد اجراي طرح هاي عمراني با رويکرد فرهنگي و اجتماعي باشد و اين يکي از ضرورتها است.
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران تاکيد کرد: بنده معتقدم هزينه کردن در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي يک سرمايه گذاري است که هزينه هاي نگه داري شهر و مشارکت شهروندان افزايش خواهد يافت.
اين مقام مسوول با اظهار اينکه مديريت شهري بدون رويکرد اجتماعي امکان پذير نيست، بيان کرد: 14 رويکرد از جمله توسعه فضاهاي فرهنگي و اجتماعي، توسعه مشارکت شهروندان، سلامت جامعه، ارتقاء فرهنگ عمومي و باور ديني و انديشه و دانش شهري براي توسعه مسائل فرهنگي و اجتماعي وجود دارد که اگر مبناي کار مديران شهري باشد قطعا در تحقق چشم انداز شهرها موثر خواهد بود.
ايازي با اشاره به اختصاص 3درصد از بودجه شهرداري ها و مديران سازماني شهرداري ها براي اقدامات فرهنگي در تهران گفت: اين اقدام اگر به خوبي اجرايي شود قطعا در اين مهم به مرور زمان موفق خواهيم بود.
وي با اظهار اينکه تمام حوزه هاي مديريت شهري بايد درگير مسايل فرهنگي و اجتماعي باشند، گفت: اگر بخواهيم شهر خوبي داشته باشيم بايد به سمت رويکرد اجتماعي و فرهنگي حرکت کنيم.

 

تصاویر مرتبط