سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

نصرتي، شهردار قزوين:

اجراي پروژه‌هاي عمراني با رويکرد اجتماعي - فرهنگي يکي از ضرورت‌هاي توسعه پايدار شهري است

فاصله گرفتن از رويکرد اجتماعي و فرهنگي و مشارکت دادن شهروندان در اداره شهر باعث شد در سال‌هاي گذشته شاهد آسيب‌هاي اجتماعي در شهر باشيم و اين مشکل با ادغام علوم اجتماعي و علوم مهندسي در اجراي پروژه هاي عمراني مرتفع خواهد شد.

 

مسعود نصرتي، شهردار قزوين گفت:براي توسعه پايدار شهري و افزايش مشارکت و همراهي شهروندان در اجراي پروژه‌هابايدعلوم اجتماعي را با علوم مهندسي ادغام کنيم تا پروژه‌هاي عمراني بارويکرد فرهنگي - اجتماعي اجرايي شود.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ نصرتي در برنامه هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي با عرض خير مقدم به مهمانان و تشکر از مدعوين که به دليل اهميت همايش حضور خوبي پيدا کردند، بيان کرد: بسيار جاي خوشحالي است که در اين روز مهمانان در شهر تاريخي و فرهنگي قزوين و شهري با هزار و  700سال مدنيت شهري حضور دارند و دبيرخانه اين همايش در شهري انتخاب شده است که عنوان چهارمين حرم اهل بيت(ع) و پايتخت هنر خوشنويسي را به خود اختصاص داده است.
وي با اشاره به اينکه دبيرخانه دائمي همايش توسعه شهري به دستور و موافقت رييس جمهور محترم و وزراي دولت در شهر قزوين انتخاب شده است، افزود: با توجه به اينکه توسعه شهري توسط مقام معظم رهبري مورد تاکيد در برنامه پنجم توسعه قرار گرفته است و اين دستور در سر فصل عمران و توسعه شهري مديريت شهري مي‌باشد.
اين مقام مسوول با بيان اينکه پيوست‌هاي کردن رويکردهاي فرهنگي - اجتماعي در پروژه هاي عمراني و اقتصادي شهر يکي از دغدغه هاي مديران شهري براي اجرا به خصوص در شهر قزوين است، بيان کرد: جاي تشکر است که براي برگزاري اين همايش با رويکرد اجتماعي و فرهنگي مسوولين استاني و خارج استان همراهي و مشارکت داشتند تا اين دغدغه مرتفع گردد و جاي دارد در همين همايش از شوراي اسلامي شهر قزوين، سازمان مسکن و شهرسازي استان قزوين، نظام مهندسي استان قزوين، استانداري قزوين و به ويژه شهرداري تهران کمال تشکر را کرد تا توانستيم هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي را برگزار کنيم.
شهردار قزوين اضافه کرد: همچنين جاي دارد از معاونت معماري و شهرسازي شهرداري قزوين تشکرد به دليل زحمت فراوان در برگزاري اين همايش که علاوه بر کارهاي روزانه ، برگزاري اين همايش را در برنامه هاي فوق برنامه اين معاونت قرار گرفته بود و اميدواريم دستاوردهاي خوبي از اين همايش به دست آوريم.
نصرتي با تاکيد بر ضرورت پيوند دادن رويکردهاي فرهنگي و اجتماعي به اقدامات عمراني به تعريف توسعه پايدار شهري با رويکرد فرهنگي و اجتماعي از ديدگاه هاي مختلف پرداخت و گفت: در گذشته شهرداري ها رابه عنوان يک نهاد خدماتي مي شناختند که بعد از سال 62 و اجراي آن در سال 63 مصوب شد شهرداري ها از لحاظ درآمدي و هزينه مستقل باشند و اين مهم باعث شد که موضوعات اقتصادي در شهرداري ها در اولويت قرار گيرد و از اهميت خاصي برخوردار باشد، و اين نگاه منجر شد شهرداري ها از رويکرد اجتماعي و فرهنگي و مشارکت دادن شهروندان در اداره شهر دور فاصله بگيرند.
وي با اظهار اينکه فاصله گرفتن از رويکرد اجتماعي و فرهنگي و مشارکت دادن شهروندان در اداره شهر باعث شد در سال هاي گذشته آسيب هاي اجتماعي در شهرهاي بزرگ به وجود آيد، بيان کرد: اين آسيب باعث شد برخي از شهرهاي کلان به اين مهم بپردازند و در اين زمينه پيشرو باشند و اين موضوع در تهران بيشتر نمود پيدا کرده است.
اين مقام مسوول با بيان اينکه ورود شهرداري ها به علوم اجتماعي نياز به هزينه و زمان زيادي دارد، افزود: شهرداري براي رسيدن به اين مهم بايد هزينه و زمان زيادي را سپري کنند و اين بسيار ارزشمند است چون شهروندان بهره برداران اين شهر و اقدامات شهرداري هستند.
شهردار قزوين با تصريح اينکه در تهيه اسناد بالادستي و طرح هاي اجرايي به علوم اجتماعي توجه نشده و بيشتر بر اساس علوم مهندسي تهيه گرديده است، افزود: در اين زمينه که بتوانيم علوم اجتماعي را در نگاه کارشنان و مهندسان ارتقاء و تقويت کنيم، کارگاه هاي آموزشي در تهران برگزار شده که اميدواريم در سطح کشور ادامه پيدا کند.
وي اضافه کرد: براي توسعه پايدار شهري و افزايش مشارکت و همراهي شهروندان در اجراي پروژه‌ها بايد علوم اجتماعي را با علوم فني و مهندسي ادغام کنيم تا بتوانيم پروژه هاي عمراني را با رويکرد فرهنگي - اجتماعي اجرايي کنيم و اثرات مثبت آن را شاهد باشيم.
نصرتي با تاکيد بر نقش شوراي اسلامي شهر قزوين به عنوان نمايندگان مردم براي پيوند زدن رويکرد اجتماعي - فرهنگي مديريت شهري با مردم بيان کرد: در شهر قزوين کارگروه قزوين + 20 سه سال است که شروع به فعاليت کرده و اين کارگروه طرح هاي خوبي را تعريف و زمان اجراي آن را تعيين کرده است و برنامه هاي اين کارگروه تاثير خوبي را در آينده نزديک شهر قزوين خواهد گذاشت و همچنين تهيه سند توسعه شهر در کارگروه برنامه توسعه راهبردي CDS مورد بهره برداري قرار گرفته چراکه نظرات کارشناسان در اين سند اعمال شده است.
اين مقام مسوول همچنين با اشاره به جلب اعتماد شهروندان در اجراي پروژه‌ها گفت: اعتمادسازي شهروندان کار سختي است اما مديريت شهري قزوين توانسته با اتمام به موقع پروژه‌ها، اعتماد شهروندان را کسب کند و همراهي شهروندان در اجراي پروژه‌ها بيشتر شده است.
وي با بيان اينکه شهروندان فرهنگ همکاري و مشارکت را در تمام زمينه هاي اجتماعي دارند اما شهرداري ها نتوانستند تاکنون به درستي از آن بهره برداري کنند، گفت: دريافت نظرات و پيشنهادات شهروندان در اجراي هر طرحي باعث خواهد شد  مشارکت و همراهي شهروندان در اجراي پروژه ها بيشتر شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط